Strona główna Aktualności Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 6 kwietnia 2017...

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 6 kwietnia 2017 roku

734
0
Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 6 kwietnia 2017 roku

W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.

Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane z aktualną sytuację w rolnictwie oraz sytuację związaną z  ostatnimi protestami w województwie zachodniopomorskim.

Omówiono także zapisy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustawowe dotyczące sprzedaży bezpośredniej a także przepisy z zakresu obowiązkowych umów na dostawę produktów rolnych, co do których NSZZ RI „Solidarność” zgłaszał ostatnio resortowi rolnictwa konieczność nowelizacji w kierunku ich uproszczenia ze względu na zbyt dużą uciążliwość dla rolników.

Podczas posiedzenia omówiono także kwestie związane z organizacją  36. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”.

Prezydium Rady krajowej podjęło uchwały w sprawie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, ustawy o paszach (w zakresie przyjęcia postulowanego od lat przez Związek wskaźnika białkowego), ustawy o nasiennictwie oraz przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej oraz zmian w prawie łowieckim.

Uchwały zostaną przekazane odpowiednim władzom.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 6 kwietnia 2017 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here