Strona główna Aktualności Posiedzenie Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 24.04.2012

Posiedzenie Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 24.04.2012

605
0

24 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Według porządku obrad rozpatrzono poprawki zgłoszone do uchwały w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

 

Ponadto członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchali informację  Ministra Środowiska dotyczącą  planowanych zmian ustawowych funkcjonowania spółek wodnych oraz pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Odczytano również rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Według posła Jacka Boguckiego (SP), działania Rządu w sprawie uproszczenia WPR i dopłat bezpośrednich są niewystarczające. Był to główny powód wniesienia w tej sprawie przez klub poprawki, która została negatywnie zopiniowana przez Ministra Środowiska. Głosowanie wykazało, że za przyjęciem poprawki było 7 osób, przeciw 13, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym poprawka nie zyskała akceptacji. W dalszym ciągu sprawozdawcą pozostał poseł Krzysztof Jurgiel. W kolejnym głosowaniu dotyczącym planowych zmian ustawowych funkcjonowania spółek wodnych za przyjęciem wniosku było 10 osób, przeciw 13. Wniosek nie uzyskał akceptacji. Trzecie głosowanie dotyczyło pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Wniosek również nie uzyskał akceptacji – za przyjęciem głosowało 11 osób, przeciw 14. Funkcję sprawozdawcy kontynuować będzie poseł Krzysztof Ardanowski. Sprawa zmiany ustawy o jej zmianie o wyrobie napojów spirytusowych  oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych nie jest zakończona. Komisja planuje zorganizować w tym temacie kolejne posiedzenie podczas drugiego czytania ustawy. W myśl nowej definicji „Polska wódka” uzyskiwana jest ze zbóż lub ziemniaków uprawianych na terenie naszego kraju. Poseł Krzysztof Ardanowski zaproponował cztery poprawki do projektu. Zostały one poparte przez większość posłów. Pierwsza zakłada, że surowcem do produkcji polskiej wódki może być także pszenżyto.  Druga określa brak konieczności butelkowania w Polsce, co umożliwia sprzedaż w cysternach. Trzecia – dotychczas wyprodukowany trunek z tym oznaczeniem może być jeszcze sprzedawany przez 18 miesięcy. Ponadto został wydłużony czas wejścia w życie nowych przepisów. Zamiast 14 dni ma to być 6 miesięcy.

Poprzedni artykuł''Barwy Zdrowia'' Tomasza Obszańskiego
Następny artykułPrzewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność'' o ustawie emerytalnej
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj