Strona główna Aktualności Posiedzenie Prezydium Copa

Posiedzenie Prezydium Copa

725
0

Posiedzenie Prezydium Copa

W dniach 7 i 8 kwietnia 2011 roku w siedzibie komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydim komitetów Copa-Cogeca. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w obradach brali udział przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski, dyrektor biura Agnieszka Wiatrzyk, członek Prezydium Marian Dembiński oraz stały przedstawiciel przy komitetach Copa-Cogeca Michał Kiciński. Najważniejszym wydarzeniem dwudniowego posiedzenia były wybory na stanowisko przewodniczącego, a także stanowiska wiceprzewodniczących komitetu Copa.

 

Ponadto, głównymi tematami dyskutowanymi na posiedzeniu były: debata na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku z udziałem Pana Jose Manuel Silva Rodriguez, Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej; stanowisko w sprawie propozycji legislacyjnej Europejskiego Pakietu Jakości; stanowisko w sprawie Komunikatu Komisji skierowanego do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia pszczół;  WPR po 2013 a także wymiana opinii na temat jej zazieleniania i przyszłości; najnowsze wydarzenia w handlu światowym oraz prezentacja badania Mercosuru. Pierwsza część Prezydium była poświęcona na debatą na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej z Panem Rodriguezem. Pan Rodriguez stwierdził, że utrzymanie silnej WPR jest także istotne dla ludzi zaangażowanych w innych sektorach oraz polityk UE. Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oświadczył, że produkcja żywności to jedna z najbardziej istotnych wyzwań w dzisiejszych czasach, „trzeba produkować więcej żywności, ale także żywność o wysokiej jakości, która respektuje środowisko oraz bierze pod uwagę inne wytyczne polityk europejskich”. Przedstawiciel Komisji Europejskiej apelował także o dalszy rozwój drugiego filara – aby także zawierał odpowiednie instrumenty w celu poprawiania konkurencyjności oraz innowacyjności. Pan Rodriguez zakończył swoje wystąpienie komentując na temat zazielenienia WPR, oświadczając, że rolnictwo musi się starać jak najbardziej zwiększać elementy ekologiczne w produkcji – czegoś co się domagają obywatele i podatnicy UE. Otwierając debatę przedstawiciele poszczególnych związków rolnych państw członkowskich Unii Europejskiej jednogłośnie sprzeciwili się stanowisku Komisji Europejskiej odnośnie akcentowania elementów środowiskowych w produkcji rolnej. Uczestnicy zadeklarowali swoje rozczarowanie obecną sytuacją, gdzie KE zapewnia o konkurencyjności europejskiego rolnictwa, a w tym samym czasie negocjuje umowy handlu międzynarodowego z krajami trzecimi, które takich wymogów nie stosują i nie będą stosowały, taka sytuacja jest jest absolutnie nie do przyjęcia.Przewodniczący komitetu Copa Padraig Walshe także skrytykował działalność Komisji Europejskiej w dziedzinie porozumień handlowych z krajami trzecimi oświadczając, „że niestety nie ma żadnej spójności pomiędzy politykami Unii Europejskiej. Propozycje polityki handlowej podważają sektor rolny, w szczególności w produkcji mięsa. Handel jest bardzo ważnym elementem, my rolnicy nie jesteśmy przeciwnikami handlu lecz te warunki muszą być równe dla wszystkich stron”. Ponadto, przedstawiono badanie wypływu ewentualnej realizacji porozumienia handlowego z krajami Mercosur przeprowadzone poprzez sekretariat Copa-Cogeca. Doradca ds. polityki komitetów Copa-Cogeca Lucia Zitti zaprezentowała wnioski wyżej wymienionego badania. Wyniki wykazują astronomiczne straty dla sektora wołowiny UE rzędu 9 miliardów euro rocznie,  ze względu na o wiele niższe ceny mięsa wołowego pochodzącego z Ameryki Południowej, które bywa tańsze od mięsa europejskiego od 3.50-5.00 euro za kilo. Badanie  także wykazało znaczące straty dla sektora zbóż z względu na tańsze koszty produkcji, (40 euro za kilo), przysługujące konkurentom za oceanem, które w końcu by przynosiły roczne straty w ilości 2 miliardów euro. Włączając się do dyskusji, przewodniczący Chróścikowski sprzeciwił się stanowisku KE, mówiąc, „ że, wielokrotnie wskazywaliśmy na sprawy tak jak zazielenienie, które są bardzo istotne, jak my mamy konkurować z krajami, które w ogóle nie mają takich programów”.  W swoim wystąpieniu, Senator RP także dopytywał Pana Rodrigueza o wyrównywanie dopłat bezpośrednich dla rolników w całej UE, „czy płatności bezpośrednie będą równe po 2013 roku czy będą sprawiedliwsze czy dalej nierówne dla wszystkich, co będzie z tymi krajami, które do dzisiaj otrzymują mniej niż średnią kwotę dopłat w UE”? Podczas Prezydium odbyły się także wybory Prezydencji komitetu Copa. Wybory na Prezydencję komitetu Copa odbywają się co dwa lata. Na stanowisko przewodniczącego komitetu Copa został wybrany Gerd Sonnleitner, przewodniczący Deutsche Bauernverband (Niemieckie Stowarzyszenie Rolników), który został wybrany poprzez aklamację, zastępując odchodzącego przewodniczącego komitetu Copa, Padraiga Walshe’a. Pan Sonnleitner przez co najmniej następne dwa lata będzie współpracował z Prezydencją, która zawiera następujących członków pełniących stanowiska wice-przewodniczących: Pan Xavier Beulin – FNSEA- (Francja); Pan John Bryan – IFA- (Irlandia); Pan Jan Albert Maat- LTO- (Holandia); Pan Juha Marttila- MTK (Finlandia); Pan Lorenzo Ramos- UPA- (Hiszpania) oraz Pan Wiktor Szmulewicz- KRIR- (Polska).

Poprzedni artykułDary dla Polaków na Ukrainie
Następny artykułPosiedzenie grupy roboczej "Rolnictwo ekologiczne"
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj