Strona główna Aktualności Posiedzenie Prezydium Copa – Cogeca

Posiedzenie Prezydium Copa – Cogeca

1032
0

2 czerwca br. w formie wideokonferencji odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca. Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim na temat Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w posiedzeniu udział wziął Jerzy Chróścikowski, zastępca Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność”.

27 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie „Budżetu Unii, który zasili plan naprawczy dla Europy”. W dokumencie tym wyłożono plany i ambicje w zakresie ożywienia gospodarczego UE po pandemii COVID-19. Wniosek ten przedłożono wkrótce po ogłoszeniu natychmiastowego pakietu 540 mld euro na środki nadzwyczajne przyjętego przez Komisję 23 kwietnia 2020 r. Odpowiednie zasoby finansowe muszą dorównać wyzwaniom przed jakimi staje Unia i jej priorytetom, a państwa członkowskie powinny się do tego przyczynić zarówno zwiększając swój wkład do budżetu jak i podnosząc poziom współfinansowania krajowego, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich.

Copa i Cogeca podkreślają, że potrzeba jest więcej wspólnych działań na szczeblu unijnym i apelują o udzielenie większego wsparcia dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zwłaszcza Next Generation UE musi przede wszystkim być punktem wyjścia dla rzeczywistości po pandemii i opierać się na skoordynowanym i wspólnotowym podejściu zbudowanym na zasadach solidarności, zrozumienia i elastyczności.

W sektorze rolnym i leśnym należy wdrożyć i uruchomić wszystkie niezbędne narzędzia – dotacje, pożyczki i instrumenty finansowe – by zachęcać do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze z zadowoleniem przyjmują dążenie Komisji do zapewnienia lepszej przyszłości i stworzenia odpowiednich warunków dla następnego pokolenia obywateli UE, aby mogli oni pracować i żyć w dobrobycie. Dodatkowy nacisk na m. in. spójność, inwestycje, badania naukowe, cyfryzację, umiejętności i dywersyfikację jest pozytywny i z pewnością przyniesie korzyści sektorowi rolnemu.

Jednak uznanie zasady europejskich wartości dodanej oraz jednolitego rynku, z których korzyści przyczyniają się do wspierania unijnych polityk, nie przełożyło się na adekwatny przydział środków finansowych dla sektora rolnego.

Copa i Cogeca są rozczarowane faktem, że zaproponowane środki finansowania w ramach WPR są niewystarczające. Nie możemy zaakceptować cięć budżetowych w zakresie polityki, zwłaszcza w sytuacji kiedy od rolników wymaga się od rolników o wiele więcej w kwestii zobowiązań w zakresie zrównoważoności (np. polityka klimatyczna, strategia bioróżnorodności, strategia „od pola do stołu” i ogólnie zielony ład) oraz tętniących życiem obszarów wiejskich.

Pandemia COVID-19 była nauczką, że zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz integralności i funkcjonowania jednolitego rynku jest kluczowe. Z tego względu wyżywienie ludności UE powinno znaleźć się w centrum budżetu Unii tak samo jak Wspólna Polityka Rolna. Uczciwe dochody dla rolników, porównywalne z zarobkami w innych gałęziach gospodarki, są priorytetem. Nie uda się jednak ich osiągnąć, jeśli dojdzie do zaproponowanych cięć w budżecie.

WPR jest polityką, która pomaga unijnym rolnikom dostarczać odpowiedniej ilości żywności i dóbr publicznych, przynosząc w ten sposób korzyści obywatelom i konsumentom.

Mimo, że zaobserwowaliśmy przyrost środków przeznaczonych na WPR (w porównaniu z wnioskiem dotyczącym WRF z 2 maja 2018 roku), środki przyznane na bezpośrednie wsparcie w dalszym ciągu nie osiągają obecnych poziomów (w WRF z lat 2014-2020). Właśnie o to apelujemy od co najmniej dwóch lat – o utrzymanie obecnych poziomów wydatków na WPR w wartościach rzeczywistych.

Jeszcze nigdy tak bardzo nie potrzebowaliśmy silnej Unii. Wnioski te dopiero co przyjęto i zaprezentowano w instytucjach unijnych. W obliczu obecnej pandemii, oprócz instrumentu odbudowy, jakim jest Next Generation EU, potrzebujemy przynajmniej tak samo wysokiego wsparcia finansowego, jakie otrzymujemy w ramach obecnych WRF.

Bardzo ważne jest aby to wsparcie, w tym środki „Next Generation EU” naprawdę trafiło do ludzi w terenie. Biorąc pod uwagę, że zostało ledwie 7 miesięcy do końca obecnych WRF, Copa i Cogeca apelują o silne zaangażowanie instytucji UE. Przede wszystkim wzywają Radę Europejską do konstruktywnej pracy zgodnie z zasadami solidarności, wspólnej wizji, zrozumienia i elastyczności w celu szybkiego podjęcia decyzji dotyczących przyszłego budżetu Unii.

PROJEKT NOTY INFORMACYJNEJ – BUDŻET UNII 2021-2027 (Next Generation EU i WRF) (1)

Poprzedni artykułZmarł Adam Łukasiewicz
Następny artykuł_
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj