Strona główna Aktualności Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca 14-15 lutego 2019 r.

Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca 14-15 lutego 2019 r.

1351
0

W dniach 14 i 15 lutego 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydium Copa i Cogeca. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Pani Teresa Hałas wraz z zastępcą Jerzym Chróscikowskim.

Pierwszego dnia posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z  Claudiu Sorinem Roșu Mareșem, sekretarzem stanu  w rumuńskim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, na temat priorytetów rumuńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w kwestii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Kolejnym bardzo ważnym tematem była kwestia zmian klimatu. W tym kontekście odbyła się wymiana poglądów z Petrem Wehrheimem (członkiem gabinetu komisarza Hogana). Członkowie Copa Cogeca zgodnie stwierdzili, że to przede wszystkim europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie w swojej codziennej pracy muszą zmagać się ze zmianami klimatu. Z tego powodu, angażujemy się we wdrażanie porozumienia paryskiego i wspieramy jego realizację, uważając je za zasadniczą część europejskiego i światowego programu politycznego. Rolnictwo i leśnictwo odgrywają szczególną rolę oraz są nieodzownymi partnerami dążącymi do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego. Oczywistym jest fakt, że rolnictwo i leśnictwo to jedyne sektory gospodarki będące w stanie usunąć dwutlenek węgla z atmosfery poprzez fotosyntezę przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Znaczenie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz jego powiązania z rolnictwem i leśnictwem są wyraźnie uwzględnione w prawnie wiążącym zakresie porozumienia paryskiego. W tym względzie bardzo istotne jest zrozumienie, że rolnicy są głównymi producentami żywności, oraz że zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe. Ich rola musi być postrzegana całościowo, z uwzględnieniem tej, jaką odgrywają w ograniczaniu emisji, zwiększaniu absorpcji oraz adaptacji do zmian klimatu. Rola ta musi być lepiej przedstawiana wszystkim konsumentom, a obciążenia muszą rozkładać się między wszystkie podmioty łańcucha wartości. W pracę z naturą wpisane jest mierzenia się z procesami oraz emisjami, których nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować czy zmieniać. Rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie polepszają swoją wydajność, zacieśniając jednocześnie związek między łagodzeniem skutków a adaptacją – robili to jeszcze zanim pojawiła się koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku rolnictwa i leśnictwa kwestia adaptacji zyskuje na znaczeniu w związku z coraz częstszym występowaniem ekstremalnych warunków pogodowych. Pojedyncze reakcje na tego typu zjawiska klimatyczne są istotne, lecz niewystarczające. Niezbędne jest zatem stworzenie strategii długoterminowej.

Rolnictwo i leśnictwo są częścią rozwiązania służącego łagodzeniu skutków zmian klimatu. Jesteśmy przekonani, że nasza przyszłość opiera się na biogospodarce. Dlatego też, rola rolników oraz właścicieli lasów musi być bardziej uznawana.

Aby w pełni wykorzystać potencjał naszego sektora, decydenci muszą prezentować bardziej kompleksowe podejście odnoszące się do całego cyklu węglowego. Należy uwzględniać synergie pomiędzy sektorami i systemami rolnymi, a nie tylko ich indywidualny wkład. Każdy proponowany środek polityczny musi uwzględniać szeroko rozumiane usługi, które rolnicy i właściciele lasów – jako osoby aktywnie gospodarujące gruntami – świadczą na rzecz społeczeństwa, tj. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w glebie, gospodarowanie wodą (w tym irygacja i retencja), produkowanie zrównoważonej energii, dostarczanie biomasy, materiałów pochodzenia biologicznego itd.

Wśród innych polityk, dobrze przygotowana WPR odgrywa kluczową rolę oraz dostarcza całościowych i długoterminowych rozwiązań, które pomagają europejskim rolnikom w ciągłej redukcji emisji. Od roku 1990 udało nam się zredukować emisję gazów cieplarnianych o ponad 20% przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i jakości żywności. Europejskie rolnictwo stało się zatem coraz bardziej efektywne pod względem klimatycznym i coraz bardziej zrównoważone, a fakt ten jest uznawany na poziomie międzynarodowym. WPR zapewnia wysokie standardy środowiskowe i produkcyjne, a ponadto przewiduje zachęty dla rolników. W głównej mierze zawdzięczamy to wspólnym zasadom obowiązującym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby móc w pełni korzystać zarówno z tradycyjnych jak i innowacyjnych technologii i metod produkcji, Unia Europejska musi zapewnić spójność polityki. Badania naukowe oraz innowacyjne technologie mogą dodatkowo usprawnić procesy chemiczne i mikrobiologiczne, a także zoptymalizować gospodarkę węgla w glebie. Zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów również przyczynia się do polepszenia naszej konkurencyjności na poziomie gospodarczym.

Przy odpowiednim wsparciu europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie naprawdę mogą stać się mistrzami w wychwytywaniu i sekwestracji dwutlenku węgla. Wzywamy instytucje unijne do zapewnienia spójności polityki (zarówno na poziomie europejskim jak i międzynarodowym) i przepisów oraz do umożliwienia realizacji prywatnych i publicznych inwestycji, które będą wspierać działania na rzecz klimatu. Zrównoważony wzrost gospodarczy uwzględniający mechanizmy rynkowe itd. przyczynia się do budowy mostu pomiędzy różnymi częściami świata, przy jednoczesnej promocji wydajnych – pod względem klimatycznym – europejskich produktów, bioenergii i standardów. Jeśli uda się to osiągnąć, to znajdzie się pole do współpracy z krajami trzecimi, co przyczyni się to do stymulacji wzrostu, który zapewni społeczności rolniczej adekwatne przychody.

Drugiego dnia posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z Christiane Canenbley, członkinią gabinetu przewodniczącego Junckera, na temat zmian planowanych przez Komisję Europejską w perspektywie średnio i  długo terminowej w obszarze różnych polityk (zmiany klimatu, rolnictwa żywności i leśnictwa). Przyjęto również projekt stanowiska Copa-Cogeca w kwestii propozycji Komisji w zakresie dziewiątego programu ramowego na rzecz Badań i Innowacji – Horyzont Europa.

Poprzedni artykułZmarł Jan Olszewski
Następny artykułPosiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 27 lutego 2019 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj