Strona główna Aktualności Posiedzenie grupy roboczej "Rolnictwo ekologiczne"

Posiedzenie grupy roboczej "Rolnictwo ekologiczne"

856
0

Posiedzenie grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne”

W dniu 11 kwietnia 2011r. w Brukseli w siedzibie Komitetu Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” oraz w dniu 12.04.2011 w siedzibie Komisarza ds. Rolnictwa, posiedzenie Grupy Konsultacyjnej KE. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji z krajów: Niemcy, Francja, Dania, Czechy, Belgia(Walonia), Belgia(Flandria), Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Hiszpania, Włochy, Austria, Wielka Brytania(Anglia). Proponowany porządek obrad grupy roboczej, ze względu na nieobecność ( z innych przyczyn) dotychczasowego Przewodniczącego grupy, Sekretariat grupy zaproponował zmianę kolejności i jako pierwszy punkt przedstawiony został wybór nowej prezydencji grupy w związku z upływem kadencji dotychczasowej prezydencji. Na nowego Przewodniczącego Grupy, jednogłośnie został wybrany Pan Johannes NEBEL – rolnik z Danii. Wiceprzewodniczącymi Grupy wybrani zostali Pan Edouard ROUSSEAU – rolnik z Francji oraz Pan Bogusław MOSKAL – rolnik z Polski.

W opinii Sekretariatu grupy jest to pierwszy w historii wybór Prezydencji w osobach wyłącznie rolników. Po dokonaniu elekcji, nowy przewodniczący grupy przystąpił do realizacji nieco zmienionego programu posiedzenia grupy i tak:
Przyjęty został nowy porządek obrad w którym tematem wiodącym było wyrażenie opinii grupy wobec tematów zaproponowanych przez KE do obrad Grupy Konsultacyjnej w dniu 12.04.2011 i ponadto ciąg dalszy dyskusji nad problemem odstępstw od warunków dobrostanu kur niosek oraz ekologicznych  upraw szklarniowych na podłożu bezglebowym.Warunki konkurencji produkcji jaj kurzych systemem ekologicznym wobec ferm konwencjonalnych (przemysłowych) są coraz bardziej niekorzystne dla ekologicznych. Przy minimalnej różnicy cen zbytu i bardzo wysokich kosztach produkcji ekologicznej (brak dopłat do takiej produkcji w krajach dawnej EWG) , opłacalność produkcji ekologicznej jest zerowa. Rolnicy producenci kurzych jaj wnoszą do KE o rozszerzenie odstępstw od rozporządzenia 834 i 889 w kierunku liberalizacji warunków dobrostanu kur niosek, aby nieznacznie zmniejszyć koszty produkcji. Wobec rozbieżnych wypowiedzi członków grupy, przewodniczący zaproponował wystąpienie do ekspertów KE o pełną interpretację „ogrodu zimowego” („ogród zimowy” to nieogrzewana część budynku kurnika z wolnym dostępem do paszy, wody i miejsca żerowania w gruncie i nie jest traktowany jako wybieg dla kur), powierzchni użytkowej kurnika oraz czasokresu przebywania kur w zamkniętym kurniku. Grupa wyraziła zgodę i temat będzie kontynuowany na następnym spotkaniu.Ekologiczne uprawy szklarniowe na podłożu bezglebowym (np. na włókninie lub słomie w workach z dozowaniem płynnych nawozów)  w niektórych krajach członkowskich są traktowane jako uprawy hydroponiczne i niedozwolone. Celem póżniejszego przedłożenia propozycji zmian legislacyjnych KE, grupa wnioskuje do organizacji członkowskich o przesłanie swoich opinii w tym temacie.Zgodnie z art.41, rozporządzenia Rady 834/2007, Komisja Europejska jest zobowiązana w terminie do 31.XII.2011 roku, przedstawić sprawozdanie Radzie Europy ze sposobu funkcjonowania w/w rozporządzenia w UE i przedstawić propozycje zmian w treści tego rozporządzenia. KE zwróciła się do grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” o opinię w sprawie ewentualnych zmian treści rozporządzenia. Grupa na posiedzeniu zapoznała się z informacją i opiniami poszczególnych krajów członkowskich. Po wielogodzinnej dyskusji, grupa uzgodniła opinię do przekazania Grupie Konsultacyjnej KE w dniu 12.04.2011r i tak:
– W kwestii zachowania 5% pasz nieekologicznych dla zwierząt nieroślinożernych (monogastrycznych), grupa uważa konieczność zachowania tego odstępstwa poza termin 31.XII.2011r z możliwością zmniejszenia dawki do 1% dla poszczególnych gatunków i przedziału wiekowego zwierząt.
–  Znakowanie produktów nierolniczych (kosmetyki, odzież, produkty chemiczne, itp.) logo „rolnictwo ekologiczne”, grupa uważa za nieuprawnione. Logo winno odnosić się tylko do ekologicznych produktów rolniczych będących tylko składnikiem produktu finalnego a nie całego produktu.
– Produkty pochodzenia GMO mogą być stosowane, ale zgodnie z art. 22.2.g, oraz art.4.iii, rozp.834/2007. Grupa apeluje o wzmożenie działań dla rozwoju produkcji ekologicznych pasz wysokobiałkowych, antybiotyków i witamin bez zawartości GMO. Deklaracja sprzedającego o braku zawartości GMO w produkcie nie jest miarodajna (zwłaszcza produktów ekologicznych z Chin), ponadto każdy opakowany produkt rolniczy obowiązkowo winien być oznakowany brakiem zawartości GMO (możliwość przypadkowego zanieczyszczenia 0.9%).
– Grupa wnosi do KE o ustanowienie jednolitych przepisów wykonawczych w sprawie produkcji wina ekologicznego. Normy poszczególnych krajów członkowskich w UE nie są honorowane i nie mogą być znakowane Logo „rolnictwo ekologiczne”.
– Grupa uważa, że należy przeprowadzić monitoring stosowania kontroli certyfikacyjnej gospodarstw w całej UE i zastosować jednolite systemy kontroli we wszystkich krajach członkowskich prowadzone przez wszystkie autoryzowane jednostki kontrolne. Możliwe winno być również łączenie tematów kontroli przez różne jednostki wobec małych producentów.
– W sprawie sztucznego doboru płci zwierząt hodowlanych (poprzez dobór genetyczny ale nie GMO), grupa domaga się wiarygodnych badań naukowych i jednoznaczną decyzję KE interpretującą art.14.c. rozporządzenia 834/2007.
Opinia grupy została przedstawiona w dniu 12.04.2011r na posiedzeniu Grupy Konsultacyjnej KE dla umożliwienia KE wypełnienia delegacji art.41. rozp.834.

Poprzedni artykułPosiedzenie Prezydium Copa
Następny artykułPosiedzenie 11.04.2011
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj