Strona główna Copa-Cogeca Posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”

Posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”

582
0

W dniu 9 września 2020 r. Copa i Cogeca zorganizowała posiedzenie członków grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” w formie video-konferencji. W posiedzeniu tym NSZZ RI „Solidarność” reprezentował Jerzy Pośpiech. Konferencja poświęcona była omówieniu zagadnień związanych  z narodowymi planami strategicznymi WPR poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej po 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania w nowej perspektywie szeroko pojętych ekoprogramów. Wiele krajów, w tym Polska pracuje nad spisem elementów, jakie winny znaleźć się na liście ekoprogramów realizowanych w przyszłej perspektywie. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na znaczne zróżnicowanie natury geograficznej i klimatycznej rolnictwa poszczególnych krajów członkowskich UE, a zatem zróżnicowanych elementów realizowania ekoprogramów. Zróżnicowanie to winno być uwzględnione w ogólnym planie strategicznym WPR. Dotychczasowe doświadczenia poszczególnych krajów członkowskich jasno wskazują na dopasowanie poszczególnych elementów ekoprogramów do istniejących warunków poszczególnych krajów. Z racji ograniczonego czasu posiedzenia omówiono w skrócie proces legislacyjny dotyczący WPR po 2020 r. Szczególną uwagę należy zwrócić na prezentację Pana Rolfa Burbacha, Kierownika Działu Koordynacji UE i Prezydencji Rady UE z Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa Nieniec. Wspomnieć tu należy, że od  1 lipca 2020 r prezydencję w UE objęły Niemcy. Pan Rolf Barbach w swojej prezentacji zasugerował, by w ramach ochrony klimatu wyeliminować z dopłat bezpośrednich trwałe użytki zielone zmeliorowane, jako że tu następuje bardzo intensywna emisja gazów cieplarnianych. Dla Polski i wielu innych krajów członkowskich trwałe użytki zielone zmeliorowane to najczęściej łąki torfowe. To w obrębie tych łąk i pastwisk powstawał chów bydła mlecznego i powstawały zakłady przetwórcze mleka.  Z racji ograniczonego czasu na dyskusję (10 min.) pomysł ten został skrytykowany przez przedstawiciela rolników Finlandii. Głos zabrało jeszcze dwóch ekspertów w sprawie warunków GAEC – 9. Panu Pośpiechowi nie udzielono głosu z racji ograniczeń czasowych. Druga  część posiedzenia poświęcona była  przygotowaniu  do spotkania Grupy Dialogu Obywatelskiego w Komisji Europejskiej, które odbyło się 10 września 2020 r. z udziałem 18 przedstawicieli Copa Cogeca i przedstawicieli środowisk ekologicznych. W posiedzeniu brał udział również pan. Jerzy Pośpiech. Spotkanie to odbyło się również w formie wideo-konferencji. Z racji trudności technicznych jedynym językiem był język angielski. Podczas tego spotkania również przedstawiono prezentację przez p. Rolfa Barbacha. Przedstawiciel komisji europejskiej przedstawił założenia planu strategicznego WPR po 2020 r z uwzględnieniem jego finansowania. Z wypowiedzi wynikało, że jednym z elementów warunkowości finansowania WPR w poszczególnych krajach UE jest stan praworządności. Trudności techniczne nie pozwoliły na jakiekolwiek odniesienie się do tych stwierdzeń, Problemy techniczne nie pozwoliły również na  dokończenie wideokonferencji i zrealizowanie planu spotkania.

Poprzedni artykułPrezydium NSZZ RI Solidarność: Piątka dla zwierząt to zagrożenie dla gospodarstw rodzinnych
Następny artykułStanowisko Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj