Strona główna Copa-Cogeca Posiedzenie grupy roboczej Płatności bezpośrednie i zazielenienie

Posiedzenie grupy roboczej Płatności bezpośrednie i zazielenienie

584
0

W dniu 10.02.2021 odbyło się posiedzenie grupy roboczej Płatności bezpośrednie i zazielenienie Copa Cogeca, w którym uczestniczył ekspert NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Pośpiech. Podczas posiedzenia przedstawiono niektóre aspekty i różnice w rozmowach trójstronnych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy w zakresie kształtu niektórych elementów ekoprogramów.

Spotkanie poświęcone było głównie omówieniu podejścia Komisji Europejskiej do zasad i norm określonych w poszczególnych GAEC. Omówiono możliwości i konsekwencje, jakie mogą wystąpić w poszczególnych krajach członkowskich realizując określone normy GAEK. W trakcie dyskusji omawiano nowe warunkowości poszczególnych norm. Szczególnie dotyczy GAEC 2, GAEK 5 i GAEC 8.

Dyskusja prowadzona była również na temat minimalnego udziału gruntów rolnych jako obszarów nieprodukcyjnych określonych normą GAEC 9. Pan Jerzy Pośpiech w dyskusji zwrócił uwagę na dwie kwestie:

– normy określone w GAEC 1 dotyczące ustalenia szerokości stref buforowych są trudne do określenia. Są przedmiotem niezadowolenia wśród rolników i jednym z głównych tematów dyskusji od kilku ostatnich lat.  Jako propozycję wniósł by parametry stref buforowych określały poszczególne państwa z dostosowaniem do specyfiki regionów z uwzględnieniem specyfiki terenu.

– nową definicję trwałych użytków zielonych proponowaną przez prezydencję niemiecką, w której proponowano nowe pojęcie „Trwałe użytki zielone zmeliorowane”. To pojęcie określało TUZ na glebach torfowych. W dyskusji na jednym ze spotkań w ubiegłym roku gleby te kwalifikowano jako źródło znaczącej emisji gazów cieplarnianych i w związku z tym zaniechać stosowania dopłat bezpośrednich go tych gruntów. Kwestię tą wyjaśnił przewodniczący grupy p. Udo Hemerling, który jest jednocześnie przedstawicielem niemieckich rolników. Prawdopodobnie nowa formuła Trwałych Użytków Zielonych nie zostanie zaakceptowana. Pozostała część posiedzenia poświęcona została przygotowaniu wspólnego stanowiska grupy na posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego w Komisji Europejskiej w dniu 12.02.2021 r.

KE Grupa Dialogu Obywatelskiego Płatności bezpośrednie i zazielenienie

W dniu 12.02.2021 r.  za pomocą łączy internetowych Komisja Europejska zorganizowała zdalne posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. Płatności bezpośrednich i zazielenienia. W posiedzeniu uczestniczył ekspert Związku Jerzy Pośpiech.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z pracami nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w zakresie planowanego kształtu ekoprogramów. Na wstępie prowadząca spotkanie zapoznała uczestników z procesem prac w ramach rozmów trójstronnych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy. Zaprezentowany został również kalendarz dalszych prac nad projektem kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej UE. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali w sposób ogólny wyniki prac trójstronnych nad przyszłą WPR.  Następnie zaprezentowano w sposób bardzo ogólny nową architekturę zielonego ładu w zakresie działań środowiskowo klimatycznych, warunkowości wsparcia dla rolników z tytułu działań na rzecz ochrony przyrody i klimatu.

W trakcie posiedzenia formą pisemną poprzez opcję „czat” uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zgłaszania swoich problemów i zadawania pytań.  Dyskutowano nad ujednoliconymi w całej UE zasadami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Dyskutowano również nad nowym podejściem do nawożenia nie tylko azotem, lecz również innymi składnikami pokarmowymi. Pojawiła się również sprawa ograniczania stosowania pestycydów w uprawach polowych. Bardzo ważną poruszaną kwestią była spójność przyszłych Planów Strategicznych w zakresie WPR poszczególnych krajów członkowskich z planem strategicznym UE, a szczególnie poziom elastyczności w podejściu do kształtu w poszczególnych krajach.

Poprzedni artykułPismo NSZZ RI „Solidarność” ws. wystąpienia wirusa SARS-COV-2 na fermie norek
Następny artykułPosiedzenie grupy roboczej Rozwój Obszarów Wiejskich Copa Cogeca
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj