Strona główna Aktualności Posiedzenie grupy roboczej Copa Cogeca ds. Wspólnej Polityki Rolnej

Posiedzenie grupy roboczej Copa Cogeca ds. Wspólnej Polityki Rolnej

663
0

W dniu 28 kwietnia odbyło się spotkanie robocze „ad hoc” zorganizowane przez Sekretariat Copa Cogeca w Brukseli dla członków grupy roboczej „Wspólna Polityka Rolna”.  Spotkanie odbyło się zdalnie poprzez łącza internetowe. Na spotkanie to zaproszeni zostali również przewodniczący innych grup roboczych. Nasz Związek reprezentował p. Jerzy Pośpiech członek grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” , jednak często uczestniczy również aktywnie w pracach grupy roboczej „Wspólna Polityka Rolna”.

Spotkanie dotyczyło omówienia spraw związanych z:

1.       Stanem zaawansowania rozmów trójstronnych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy, dotyczących reformy przyszłej WPR. W tej części omówione zostały  bardziej szczegółowo tematy związane z treścią wersji roboczej projektu rozporządzenia dotyczącego organizacji producentów rolnych, odstępstwa od zasad w organizacji producentów, warunkowości w organizacji i skutki w aspektach społecznych. Omówiono postępy prac nad przyszłą WPR pod prezydencją portugalską ze szczególnym uwzględnieniem prac nad definicją „Rolnika aktywnego zawodowo”. Kwestia tej definicji jest polem dyskusji wszystkich krajów. Proponuje się większej elastyczności w poszczególnych krajach członkowskich w określeniu tej definicji. Poszczególni przedstawiciele sektorów branży przetwórczej podnieśli kwestie związane z proporcjami dochodowości produkcji rolniczej i przetwórczej, jako elementów określających status rolnika czy już nie rolnika a przetwórcy.Ze względu na napięte ramy czasowe spotkania, czas na dyskusję i wymianę poglądów był krótki. Głos zabierali członkowie reprezentujący spółdzielnie rolnicze.

2.      Stan zaawansowania prac nad Planami Strategicznymi w poszczególnych krajach członkowskich UE ze szczególną uwagą na ekoprogramy. Prowadzący spotkanie Pan Paulo Gouveia zapoznał członków ze stanowiskiem większości państw członkowskich dotyczący poziomu finansowania ekoprogramów. Większość krajów opowiedziała się za finansowaniem na poziomie 25% kopert przeznaczonej na płatności obszarowe. Zaproponowane przez prezydencję portugalską środowiskowe normy GAEC 7, GAEC 8 i GAEC 9 wywołały dalszą dyskusję i dotychczas nie osiągnięto wspólnego konsensusu. W normach GAEC 9 osiągnięto częściowe porozumienie. Przypomnieć należy, że dotyczy to: ·  Minimalny udział gruntów rolnych przeznaczanych na elementy lub obszary nieprodukcyjne.·  Zachowanie elementów krajobrazu· Zakaz przycinania żywopłotów i drzew w okresie wylęgu i odchowu ptaków·  Dobrowolne dla państw członkowskich środki służące przeciwdziałaniu inwazyjnym gatunkom roślin W dalszej części udzielono głosu przedstawicielom innych grup roboczych i przedstawienie poglądów dotyczących elastyczności w wprowadzaniu ekoprogramów. Głos zabrali przedstawiciele sektora ziemniaków, owoców i warzyw, buraka cukrowego i mleka. Przedstawili swoje stanowiska w wdrażaniu i realizacji ekoprogramów w swoich sektorach. W ostatnim punkcie tego spotkania  przedstawiciele niektórych krajów prezentowali stan prac nad opracowaniem  strategii  w swoich krajach.

 

Poprzedni artykułSpecjalne wydanie Programu „Tydzień” z udziałem Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas
Następny artykułOkolicznościowy Znaczek Pocztowy z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj