Strona główna Copa-Cogeca Posiedzenia grupy roboczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej

Posiedzenia grupy roboczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej

301
0

W dniu 14 stycznia 2022 r. w Copa Cogeca odbyło się wspólne posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” oraz Grupy „Wspólna Polityka Rolna”.  Spotkanie odbyło się w trybie on-line. W pracach grupy roboczej ds. „Wspólnej Polityki Rolnej” z ramienia NSZZ RI „Solidarność” uczestniczy ekspert związku, pan Jerzy Pośpiech.

Spotkaniu przewodniczył p. Henri Blichart, a całe spotkanie prowadził p. Paulo Gouveia. Spotkanie zorganizowano w celu omówienia i podsumowania przygotowania krajowych planów strategicznych. Należy wspomnieć, że Ministerstwo Rolnictwa przekazała Projekt Planu Strategicznego na lata 2023 – 2027 do Komisji Europejskiej 22 grudnia 2021 r. Na chwilę obecną nie złożyło jeszcze 8 krajów członkowskich w tym również Niemcy. Pan Paulo Gouveia przedstawił stan prac w Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, stanowiska poszczególnych ugrupowań politycznych co do przydziałów finansowych i warunkowości. Omawiano również wysokość podstawowego wsparcia dochodu na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2023-2027. Dość dużą uwagę przywiązano w dyskusji na temat średnich kwot płatności do poszczególnych składowych płatności bezpośrednich ( płatność dla młodych rolników, ekoprogramy, płatności redystrybucyjne) Omówiono również możliwość alokacji środków pomiędzy I i II filarem. Ze względu na brak możliwości uzyskania pełnych danych z poszczególnych krajów członkowskich co do kwot lub procentowego udziału przeznaczonego dla młodych rolników w ramach II filaru,  tematy te będą omawiane w kolejnych spotkaniach. Eksperci z poszczególnych krajów zobligowani zostali do pozyskania w miarę możliwości danych, które umożliwią ocenę sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich.

Kolejne posiedzenie ad hoc  grupy roboczej ”Wspólna Polityka Rolna” odbyło się w dniu 28 stycznia br. Pan Paulo Gouweia na wstępie przedstawił postępy prac w DG AGRI Komisji Europejskiej nad prawodawstwem wtórnym, a szczególnie nad dwoma projektami aktów wykonawczych i delegowanych. Pierwszy  dotyczący rozporządzenia horyzontalnego systemu AICS. Natomiast akt delegowany dotyczy ram wydajności i monitorowania wdrażania aktów dotyczących  rynków wspólnych. Copa Cogeca w chwili obecnej czeka na projekty  planów dotyczących płatności. Omawiano również kwestie planów poszczególnych krajów członkowskich dotyczących podejścia do redystrybucyjnego wsparcia dochodu np. pułapowania płatności dla młodych rolników. Czy zastosowana będzie degresywność. Jeżeli tak to w  jaki sposób. Jakie będzie finansowanie młodych rolników  z I filara, a jakie z II filara. Kontynuacja tego spotkania odbyła się podczas posiedzenia w dniu 4 luty br. i dotyczyło aktualnego stanu Wspólnej Polityki Rolnej i jej prawodawstwa wtórnego. Poszczególne kraje członkowskie prezentowały swoje podejścia w Krajowych Planach Strategicznych do ekoschematów, dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją, liczby przyjętych ekoschematów. Natomiast podczas posiedzenia w dniu 11 luty br. uczestniczył  przedstawiciel DG AGRI Komisji Europejskiej, który przedstawił długoterminową wizję  dla obszarów wiejskich, w tym paktu na rzecz obszarów wiejskich. Przedstawione zostały proceduralne aspekty związane z akceptacją krajowych planów strategicznych. Komisja Europejska zgodnie z kalendarzem winna zaakceptować wszystkie krajowe plany strategiczne do końca czerwca  2022 r. Po zatwierdzeniu planów poszczególne kraje członkowskie mogą przystąpić do tworzenia prawa krajowego. Przedstawiciel DG AGRI stwierdził jednak, że weryfikacja i zatwierdzanie planów strategicznych poszczególnych krajów członkowskich może się wydłużyć do końca roku, ograniczając czas na dostosowanie prawa krajowego w poszczególnych krajach członkowskich. W dalszej części spotkania dokonano porównania rozwiązań poszczególnych krajów członkowskich w planach strategicznych w zakresie alokacji finansowych na interwencje, inwestycje, współpracę, zarządzaniem ryzykiem w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz system wiedzy i innowacji w rolnictwie. Na koniec spotkania poproszono o przygotowanie odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji nawadniania,  przeznaczenie części płatności bezpośrednich na wkład zarządzania ryzykiem, wsparcie na cyfryzację, wdrażanie innowacji w zakresie technologii cyfrowych.

Natomiast 8 marca br. podczas poisedzenia grupy „WPR” omówiono szereg spraw związanych z przyjęciem prawa wtórnego. Pani Camelia Gyorffy przedstawiła również Ustawę Wykonawczą w sprawie treści Planów Strategicznych WPR oraz w sprawie elektronicznego systemu bezpiecznej wymiany informacji. Przedstawiono również zapisy Ustawy Wykonawczej w sprawie obliczenia wspólnych wskaźników produktu i rezultatu (Dziennik Urzędowy z 22 grudnia). Omówiono również niektóre zapisy Dziennika Urzędowego z 31 stycznia 2022 r w sprawie: wymogów dla niektórych interwencji określonych przez państwa członkowskie w swych Planach Strategicznych WPR na lata 2023 – 2027;  zasad dotyczących wskaźnika dobrej kultury rolnej zgodnie z ochroną środowiska (GAEC).  Omówiono również przepisy dotyczące agencji płatniczych innych organów zarządzającymi finansami  UE. Przekazano również informację o rozmowach Copa Cogeca z Komisją Europejską w sprawie przekazania projektu dotyczącego wypłacania zaliczek dla zagrożonych sektorów.

Poprzedni artykuł148. rocznica urodzin Wincentego Witosa – Zaproszenie na uroczystości w Wierzchosławicach
Następny artykułPROTEST ROLNIKÓW W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM 18 stycznia 2022 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj