Strona główna Nowości Nowości Pomoc finansowa dla poszkodowanych rolników

Pomoc finansowa dla poszkodowanych rolników

643
0

Pomoc finansowa dla poszkodowanych rolników

 

Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 18 lipca 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O pomoc może ubiegać się producent rolny, w gospodarstwie którego w 2010 r. lub 2011 r. wystąpiły szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne w wysokości:
a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym – w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach

oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł – w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.
Szkody muszą być oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku działania klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141, z 2011 r. Nr 126, poz. 719).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania oraz wzory załączników do wniosku dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poprzedni artykułTanieją warzywa
Następny artykułRosja zgodziła się na import warzyw
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj