Strona główna Nowości Nowości Pomoc dla rolników

Pomoc dla rolników

722
0

Będzie pomoc z PROW na lata 2007-13 dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków. Trwają prace nad zmianą rozporządzenia.

Aura w ostatnich latach nie oszczędza polskich rolników. Po ubiegłorocznych powodziach i obsunięciach ziemi, w tym roku niektóre regiony Polski nawiedziły zimą silne mrozy, a wiosną przymrozki, powodując straty w uprawach. Rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone przez powódź bądź w wyniku obsunięć ziemi mogli skorzystać z  pomocy finansowej z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” w ramach PROW 2007-2013. Teraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają intensywne prace, aby z takiej pomocy mogli także skorzystać rolnicy, których uprawy wymarzły w trakcie zimy lub w wyniku wiosennych przymrozków.

Planuje się, że wsparciem z tego działania mają być również objęci rolnicy, którzy ponieśli straty wywołane przez np. huragan, gradobicie, deszcz nawalny czy suszę. Warunki przyznawania pomocy nie mają ulec zmianie. To znaczy, że aby otrzymać wsparcie finansowe trzeba udokumentować straty średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda (w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach), zaś straty w majątku trwałym tzn. budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich nie mniejsze niż 10 tys. złotych. Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach np. z powodu wymarznięcia lub przymrozków, powinni zgłosić się do swojego wójta, aby zwrócił się do wojewody o powołanie komisji, która oszacuje powstałe straty. Dopiero powołane przez wojewodę komisje będą oceniały zniszczenia powstałe w gospodarstwach. Dlatego, ważne jest, aby do czasu przybycia komisji w gospodarstwie nie wykonywać żadnych prac, które mogłyby utrudnić stwierdzenie i oszacowanie strat, np. wycinania zniszczonych przez mróz czy przymrozki drzew. Budżet działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” wynosi około 100 mln euro. Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie takiej pomocy, a złożone wtedy przez rolników ponad trzy tysiące wniosków wykorzystuje w około 56% pulę środków przeznaczonych na to działanie. Rolnik może otrzymać z tego działania w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 nawet 300 tys. zł dofinansowania. Istotne jest, że jest to pomoc finansowa na przywrócenie potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie, a nie rekompensata za zniszczenia spowodowane klęską żywiołową. Można więc w ramach tego działania kupić maszyny rolnicze, wyremontować lub odbudować zniszczone budynki służące do produkcji rolniczej, nabyć kwalifikowany materiał szkółkarski do odtworzenia sadu zniszczonego wskutek powodzi itp. Nie można natomiast przeznaczyć tych pieniędzy na odbudowę zniszczonego domu mieszkalnego czy np. samochodu.

 

Poprzedni artykułKomunikat w sprawie ONW
Następny artykułUroczystosci w Łowiczu
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj