Strona główna Aktualności Pomoc dla rolników

Pomoc dla rolników

671
0

Pomoc KRUS dla rolników poszkodowanych przez anomalia pogodowe w 2011 roku

 

Uproszczony tryb przyznawania pomocy w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne rolników – w formie odroczenia terminu ich płatności, rozłożenia na dogodne raty oraz umarzania w części lub w całości bieżących składek z wyłączeniem tych ulg i umorzeń z pomocy de minimis w rolnictwie, przewiduje rządowy program pomocy…

Program został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub  przymrozków wiosennych. Zarejestrowany przez Komisję Europejską pod nr SA.33427 (11/XA) i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie internetowej http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:231:0007:0007:PL:PDF, program obowiązuje od 30.07.2011 r. do 31.07.2013 r.
W programie przewidziano m.in. „Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, stosownie do art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne, mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub w części bieżących składek”.

Kasa informuje, że ulgi lub umorzenia bieżących składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III i IV kwartał br. będzie realizować na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na indywidualny wniosek poszkodowanych osób oraz na podstawie otrzymanych z urzędu gminy (miasta) protokołów o ogólnym rozmiarze strat i dacie powstania szkód.

Zainteresowanym innymi formami rządowej pomocy dla rolników polecamy komunikaty MRiRW w serwisie http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-2011r.-pomoc/

Tamże: „słowniczek strat” w Informacji dla Komisji powołanych przez Wojewodę, dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę…

Poprzedni artykułZniesienie świadectw
Następny artykułWnioski o pomoc dla rolników
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj