Strona główna Aktualności Pismo NSZZ RI „Solidarność” ws. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

Pismo NSZZ RI „Solidarność” ws. ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

686
0

W dniu 9 lutego br. Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła z pismem do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z propozycją nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi na wzór przepisów wprowadzonych 16 grudniu 2021 roku w Hiszpanii, gdzie przyjęto ustawę regulującą łańcuchy dostaw w handlu żywnością.

Celem hiszpańskiej ustawy jest zwiększenie dochodów producentów oraz poprawa przejrzystości w handlu produktami rolnymi. Według uchwalonych w Hiszpanii przepisów odbiorca będzie ustawowo zobowiązany do zapłaty kwoty równej lub większej od kosztów produkcji.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” jest to bardzo ciekawe rozwiązanie warte rozważenia w kontekście implementacji w naszym prawie krajowym, co zdaniem Związku może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji dochodowości dla polskich rolników, poprawiając ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego dla społeczeństwa oraz rozwoju gospodarstw rodzinnych jest to naszym zdaniem kwestia warta uwagi.

W Polsce w ramach implementacji Dyrektywy obowiązuje ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, gdzie w ramach nowelizacji ustawy ww. przepisy można byłoby wprowadzić do polskiego systemu prawnego.

Wobec powyższego NSZZ RI „Solidarność” liczy na podjęcia prac legislacyjnych w ww. zakresie i deklaruje gotowość do konstruktywnej współpracy w powyższym temacie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here