Strona główna Aktualności Pismo NSZZ RI „Solidarność” dotyczące nowych środków podejmowanych w związku z wystąpieniem...

Pismo NSZZ RI „Solidarność” dotyczące nowych środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

689
0

W dniu 28 czerwca br. Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W opinii NSZZ RI „Solidarność” projektowane przepisy rozporządzenia nie powinny się ukazać, chociażby z powodu braku możliwości skutecznego egzekwowania wprowadzonych obostrzeń, w szczególności w przedmiocie rozwiązań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 d.  W naszym przekonaniu w ww. przedmiocie należy bardziej zwrócić akcent na szkolenie i informowanie rolników i hodowców w kwestii stosowania mechanizmów skutecznego zabezpieczania przez wirusem ASF oraz warunków i metod jego unieszkodliwiania. Wątpliwości rolników wzbudzają też okresy składowania zielonki lub ziarna przed podaniem oraz okresy składowania słomy lub ściółki przed jej wykorzystaniem, gdyż w uzasadnieniu projektu nie zostały podane merytoryczne bądź naukowe podstawy i uzasadnienia zastosowania ww. terminów. Nie zostało także określone w jaki sposób należy ww. zielonki, ziarna, ściółki i słomę poddawać obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń. Naszym zdaniem lepszym i dużo skuteczniejszym sposobem osiągnięcia rezultatów eliminacji wirusa ASF poprzez ww. metody jest skuteczna i szeroka kampania informacyjno-szkoleniowa wśród rolników, a nie system kolejnych obostrzeń nakładanych na rolników przepisami rozporządzenia, które w naszej ocenie mogą nie być skuteczne.

Poza tym stosując ww. ograniczenia na terenach objętych zagrożeniem w Polsce, należało by także, by mechanizm ten działał skutecznie, wprowadzić monitoring, badania i tożsame ograniczenia dotyczące zbóż sprowadzanych z Ukrainy – z terenu objętego chorobą ASF i rozważyć w tym kontekście zakaz wprowadzania na polski i unijny rynek zbóż z Ukrainy, ze względu na duże zagrożenia epizodyczne rozprzestrzeniania się choroby ASF.

Po raz kolejny chcielibyśmy podkreślić, że naszym zdaniem, co podkreślaliśmy ostatnio w piśmie z dnia 26 czerwca br., likwidowanie problemu nie powinno skupiać się tylko na zwiększaniu wymóg fitosanitarnych dla rolników, ale przede wszystkim na minimalizowaniu przyczyn występowania choroby, czyli zmniejszaniu liczebności dzików, które są odpowiedzialne za  rozpowszechnianie potencjalnych ognisk ASF oraz ich przenoszenie do gospodarstwa.

W tym celu zdaniem Związku potrzebne są mechanizmy, które zwiększą skuteczność odstrzału dzików i odciążą myśliwych od nadmiernych naszym zdaniem obowiązków administracyjnych związanych z ww. odstrzałem takich jak chociażby  konieczność sporządzania protokołu odstrzału czy pobierania próbek do badań. Wsłuchując się także w głos samych zainteresowanych uważamy, iż jedną z metod usprawnienia pracy myśliwych byłoby np. wprowadzenie możliwości wyposażenia myśliwych dokonujących odstrzału w sterylne i łatwo dezynfekowane kapsuły (pojemniki) do przewożenia odstrzelonych dzików, co zwiększy bezpieczeństwo i zapobieże ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa podczas patroszenia ustrzelonej zwierzyny i jej transportu do miejsca przechowywania. Obowiązkiem myśliwego powinien być odstrzał i dowóz  w kapsule (pojemniku) odstrzelonego dzika do miejsca przechowywania ( w sposób zapewniający identyfikację miejsca odstrzału i myśliwego jego dokonującego), natomiast pozostałe czynności (m.in. konieczność protokółowania, rozbioru tusz czy poboru prób) powinien spoczywać na innych  osobach, co pozwoli myśliwemu na skupienie się na efektywniejszym i sprawniejszym odstrzale. Odbiurokratyzowanie i uproszczenie procedur odstrzału myśliwym, naszym zdaniem uczyni system odstrzału bardziej efektywnym i pozwoli sprawniej minimalizować przyczynę choroby jakim jest populacja dzików.

Dlatego też zdaniem NSZZ RI „Solidarność” nie należy ciągle zwiększać wymogów fitosanitarnych dla rolników i ich gospodarstw ( co niesie ze sobą skutki finansowe) ale przede wszystkim zadbać o efektywną minimalizację populacji dzików, co jest sposobem na zwalczenie ASF, a należy zwiększać i uskuteczniać informację wśród rolników oraz dofinansować w większym stopniu istniejące już mechanizmy, co w większym stopniu pozwoli na zwalczenie ASF.

Pismo NSZZ RI „Solidarność” dotyczące nowych środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Pismo NSZZ RI „Solidarność” dotyczące nowych środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Poprzedni artykułNSZZ RI „Solidarność” ws. działań w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)
Następny artykułPosiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 5 lipca 2017 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj