Strona główna Aktualności Pakiet zaleceń dla krajów członkowskich opracowany przez Komisję Europejską z wytycznymi na...

Pakiet zaleceń dla krajów członkowskich opracowany przez Komisję Europejską z wytycznymi na lata 2013-2014

590
0

Komisja Europejska opracowała pakiet zaleceń dla poszczególnych krajów UE oraz strefy euro. Zawiera on wytyczne dotyczące polityki gospodarczej i budżetowej na lata 2013–2014. Zalecenia Komisji powstały w wyniku gruntownej analizy gospodarczej przeprowadzonej w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego UE. Analiza ta opierała się na planach reform budżetowych i gospodarczych przedstawionych przez rządy tych krajów w kwietniu br.

 

Zalecenia dotyczą 23 krajów Unii Europejskiej. Nie obejmują państw członkowskich, które są obecnie objęte programem dostosowań makroekonomicznych – Grecji, Irlandii, Portugalii i Cypru. W zaleceniach uwzględniono sytuację gospodarczą każdego z krajów i przedstawiono konkretne rady, jak podnieść konkurencyjność oraz pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Zalecenia są częścią strategii Komisji mającej pomóc Europie przezwyciężyć kryzys, ograniczyć bezrobocie i osiągnąć zrównoważony wzrost. Z dotychczasowej ogólnej oceny postępów wynika, że większość krajów stopniowo zmniejsza deficyt budżetowy i wdraża działania, które mają zwiększyć ich konkurencyjność. Kraje UE powinny skuteczniej zmierzyć się ze wzrostem bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Równolegle rządy powinny przeprowadzić reformy programów kształcenia i szkolenia, aby osoby poszukujące pracy miały umiejętności odpowiednie do potrzeb rynku. Ponadto kraje UE muszą intensywniej zachęcać firmy do inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Należy przy tym promować inwestycje w badania naukowe, innowacje i oszczędne gospodarowanie zasobami. Komisja wydała jednocześnie ogólne zalecenia dla strefy euro oraz podjęła szereg decyzji w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Przywódcy krajów Unii Europejskiej przedyskutują te zalecenia na posiedzeniu w dniach 27–28 czerwca. W lipcu zalecenia zostaną przyjęte – każdy kraj uwzględni je wtedy w swoich planach reform budżetowych i gospodarczych na lata 2013–2014.

Komisja i rządy krajów UE będą nadzorować działania podjęte w celu dostosowania się do zaleceń.

 

Poprzedni artykułRolnicy bez pomocy po nawałnicy
Następny artykułRozmowy z litewskim Ministrem Rolnictwa
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj