Strona główna Zespół Obrotu Ziemią Zespół Obrotu Ziemią Pakiet legislacyjny WPR 2020 w świetle podstaw prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna

Pakiet legislacyjny WPR 2020 w świetle podstaw prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna

629
0

Przedmiotem opinii są następujące dokumenty wchodzące w skład pakietu legislacyjnego WPR 2020:

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej1 – rozp. DP,

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”)2 – rozp. WOR,

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)3 – rozp. ROW,

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 4 – rozp. HR,

– projekt rozporządzenia Rady określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych5 projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 20136 – rozp. 2013.

rozporzadzenie.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here