Strona główna Aktualności Oświadczenie poselskie Przewodniczącej NSZZ RI "Solidarność" poseł Teresy Hałas w sprawie uchwalonej...

Oświadczenie poselskie Przewodniczącej NSZZ RI "Solidarność" poseł Teresy Hałas w sprawie uchwalonej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

38
0

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.  Za sprawą starań NSZZ RI “Solidarność” wspieranych przez przedstawicieli środowisk sadowniczych i ogrodniczych, do obiegu prawnego wejdzie całkowicie nowy i bardzo korzystny dla rolników typ “Umowy o pomocy przy zbiorach”.

Nowy rodzaj umowy będzie bardzo atrakcyjny dla większości rolników zatrudniających pracowników przy pracach sezonowych. “Solidarność” Rolników Indywidualnych w pracach dotyczących między innymi nowej umowy  i nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu rolników uczestniczyła od marca 2017 roku. W tym czasie przedstawiciele Związku uczestniczyli konsultowali nowe korzystne dla rolnictwa uzgodnienia z przedstawicielami Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawicielami KRUS i ZUS. W finalnej fazie NSZZ RI “Solidarność” w celu udostępnienia umowy dla szerokiego kręgu rolników (m.in. plantatorów chmielu, tytoniu i roślin zielarskich ,a nie tylko dla sadowników i ogrodników, jak przewidywał pierwotny projekt), podjęła rozmowy bezpośrednio z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim oraz Panem Ministrem Jackiem Sasinem. Wobec opozycji środowisk pracowniczych, konsultacje NSZZ RI “Solidarność” z Panem Premierem okazały się  k l u c z o w e  dla możliwości wdrożenia do polskiego porządku prawnego tej bardzo korzystnej dla rolników umowy.

Na tę okoliczność Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” poseł Teresa Hałas wygłosiła oświadczenie poselskie.

{youtube}OqkbDw5XpuQ{/youtube}

Przedmiotem konsultacji ze stroną Rządową były nowelizacje Ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników oraz Ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy a także pomniejsze nowelizacje innych aktów prawnych. Związek włączył do konsultacji Kancelarię Prawną Viggen Sp.j., która w uzgodnieniu z Przewodniczącą Związku w pierwszej fazie negocjacji przygotowała 34 propozycje poprawek do nowelizacji przedmiotowych ustaw. Do drugiej fazy negocjacji (w listopadzie 2017r) dr Mariusz Miąsko z Kancelarii Prawnej Viggen, po akceptacji Przewodniczącej Teresy Hałas, przygotował 13 kluczowych poprawek wraz z uzasadnieniem, które były procedowane w trakcie negocjacji w resorcie rolnictwa.

Z perspektywy czasu można zauważyć, że ponad 90% propozycji złożonych przez grupę negocjacyjną NSZZ RI “Solidarność” wspieraną przez Stowarzyszenia branżowe producentów, zostało uwzględnione w procesie legislacyjnym.

Początkowo jednak, Umowa o pomocy przy zbiorach wobec silnego sprzeciwu strony pracowniczej, adresowana była jedynie do bardzo wąskiego rolników. Dopiero interwencja Przewodniczącej i Prezydium Związku “Solidarność” podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, wpłynęła na zmianę tej decyzji i poszerzenie kręgu beneficjentów nowej taniej umowy m.in. o producentów chmielu, tytoniu oraz ziół, co stanowi ogromny sukces rolników i “Solidarności” Rolników Indywidualnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here