Strona główna Aktualności Oświadczenie na okoliczność śmierci Janusza Rożka

Oświadczenie na okoliczność śmierci Janusza Rożka

711
0

senator Jerzy  Chróścikowski

senator Henryk Górski

senator Wojciech Skurkiewicz

senator Grzegorz Wojciechowski


Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Janusza Rożka – współzałożyciela Solidarności Rolniczej i wieloletniego członka Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, posła na Sejm RP, odznaczonego  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

 

Janusz Rożek urodził się  18 grudnia 1921 roku w Lublinie. Był żołnierzem Batalionów Chłopskich, następnie Oddziału Lotnego Inspektoratu Armii Krajowej Lublin. W 1944 r. był  ranny w bitwie pod Marysinem k. Lublina. W 1945 r. został wcielony do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w 1946 r. zdemobilizowany.

Osiadł we wsi Kolonia Górne k. Milejowa i zajął się uprawą ziemi. Słuchał Radia Wolna Europa. Z niego dowiedział się o powstaniu KOR,  usłyszał, że w Lublinie działają o. Ludwik Wiśniewski oraz student Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Marian Piłka, związani
z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1977 r. uczestniczył w ROPCiO. Kolportował niezależne wydawnictwa, m.in. „Opinie” i „Gospodarz”. Uczestniczył
w spotkaniach działaczy opozycji w Lublinie. Współorganizował w okolicznych miejscowościach otwarte spotkania, na których mówił o braku wolności i demokracji, przewrotności polityki rolnej PRL, oszukiwaniu i dyskryminowaniu rolników oraz o tym, że planowana rolnicza ustawa emerytalna jest kolejną próbą zniszczenia rolnictwa indywidualnego. Zbierał podpisy pod petycją do władz, w której lubelscy rolnicy domagali się transmisji mszy św. w radiu i telewizji. Mimo prób zastraszenia przez Służbę Bezpieczeństwa nie przerwał działalności.

Wiosną 1978 r. lubelscy rolnicy, pod przewodnictwem Rożka, podjęli decyzję o niepłaceniu składek emerytalnych oraz o solidarnej sąsiedzkiej obronie przed poborcami podatkowymi. Najbardziej zaangażowanych w protest zaczęto wzywać na przesłuchania, wielu aresztowano.

30 lipca 1978 r. Janusz Rożek stanął na czele powołanego w lesie k. Ostrówka podczas wiecu z udziałem około dwustu rolników pierwszego w kraju Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, który został upoważniony do reprezentowania rolników w negocjacjach z władzami. Władze zareagowały wzmożeniem represji wobec członków Komitetu i popierających go rolników. Rożek był wielokrotnie zatrzymywany,
a jego dom poddawano rewizjom.

Współpracował z czasopismem „Rolnik Niezależny” i „Placówka” oraz Ośrodka Myśli Ludowej.  Był sygnatariuszem „Memoriału obywatelskiego w sprawie zmian w prawie wyborczym”, przygotowanego przez Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu.

W 1980 r. przed wyborami do Sejmu PRL, organizował w woj. lubelskim, chełmskim
i zamojskim akcję ulotkową wzywającą do bojkotu wyborów.

21 września 1980 r. został wiceprzewodniczącym komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, organizował struktury Związku na Lubelszczyźnie, kierując Wojewódzkim Komitetem Założycielskim. Na zjeździe zjednoczeniowym rolniczej „Solidarności” w Poznaniu w marcu 1981 r. wszedł do Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

13 grudnia 1981 r. został internowany, osadzony we Włodawie, a następnie w Darłówku, gdzie w 1982 r. został skazany na 3 lata więzienia za napisanie do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego odezwy wzywającej ich do niewykonywania rozkazów dowódców, zwolniony został w sierpniu 1983 r. na mocy amnestii.

Ponownie podjął działalność w podziemnych strukturach rolniczej „Solidarności”,
w Duszpasterstwie Rolników, był współorganizatorem obchodów rocznic związanych
z historią ruchu ludowego i Batalionów Chłopskich, w 1984 r. był inicjatorem upamiętnienia bitwy pod Wytycznem.

23 listopada 1986 r. został członkiem konwentu Seniorów Ruchu Ludowego, który wyłonił Tymczasową Krajową Radę Rolników „Solidarność”, następnie był przewodniczącym Tymczasowej Rady w Lublinie. Od 1987 r. był członkiem Prezydium, przewodniczącym Rady Regionalnej „Solidarność” Rolników Indywidualnych Regionu Środkowo-Wschodniego.

Podczas obchodów rocznicy strajków chłopskich w Rzeszowie w lutym 1988 r. zorganizował demonstrację przeciw ustawie emerytalnej.

Od 12 lutego 1989 r. był członkiem Prezydium Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, w 1990 r. został wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Mikołajczykowskiego.

W wyborach kontraktowych 4 czerwca 1989 r. został posłem z ramienia komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, był członkiem sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Janusz Rożek był rozpracowywany od 21 listopada 1977 do 3 sierpnia 1989 roku przez Wydział III/IIIA/IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie/RUSW
w Łęcznej w ramach SOR kryptonim Rolnik.

27 lipca 2008 r. z okazji jubileuszu 30. rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego na Ziemi Lubelskiej Janusz Rożek został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju oraz rozwoju rolniczego ruchu solidarnościowego.

Świętej Pamięci Janusz Rożek pozostanie w naszej pamięci jako ten, który miał ogromny udział w przemianach demokratycznych w kraju a szczególnie na polskiej wsi.

Niech spoczywa w pokoju.

Poprzedni artykułKomunikat prasowy
Następny artykułKomunikat ze spotkania Prezydium Sztabu Akcji Protestacyjnej NSZZ ,,Solidarność'' z NSZZ RI ,,Solidarność''
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj