Strona główna Aktualności Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Rolników NSZZ RI „Solidarność”

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Rolników NSZZ RI „Solidarność”

727
0

Około 2 500 rolników uczestniczyło w dniu wczorajszym w proteście przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Protesty odbyły się też na terenie całego kraju w poszczególnych województwach. Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Rolników, zorganizował NSZZ RI „Solidarność”.

Protest pod hasłem „W obronie polskiej ziemi i lasów” był wyrazem poparcia protestów rolników w województwach zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim dotyczących tematu obrotu ziemią na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Wśród zgłaszanych postulatów znalazły się też postulaty dotyczące sytuacji na rynku trzody chlewnej, związanej z wirusem ASF (Pomór Afrykański Świń) a także szereg innych postulatów dotyczących sytuacji w rolnictwie, a zgłaszanych wielokrotnie przez Radę Krajową NSZZ RI „Solidarność”. Warszawski protest wsparło tez część organizacji rolniczych a także producenci trzody chlewnej w szczególności  z Lubelszczyzny i Podlasia.

Główne postulaty podnoszone przez protestujących to żądania:

1. realizacji przedstawianych od 2 lat postulatów Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, a także rolników protestujących w Szczecinie i Pławinku, w tym w szczególności:

– wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi z Zasobu WRSP w woj. zachodniopomorskim do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych gwarantujących skuteczną realizację podstawowego zadania ANR tj. tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych

– uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowanie możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych

– objęcia tarczą antykorupcyjną procesu gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP oraz aktywnego udziału instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów

– szybkiego przygotowania i przyjęcia rozwiązań prawnych wzorowanych na innych krajach UE uszczelniających proces obrotu ziemią rolną, która powinna trafiać na powiększenie gospodarstw rodzinnych w tym regulacji zapobiegających masowej wyprzedaży ziemi po roku 2016

– pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce i wydłużenia na kolejne lata moratorium na sprzedaż ziemi

2. Przywrócenia uzupełniającej płatności obszarowej (UPO) i płatności paszowej (zwierzęcej) na 2014 rok. W wyniku jej braku polscy rolnicy stracą tylko w tym roku ok. 1,5 mld złotych. Jest to dalsze odejście od wsparcia produkcji zwierzęcej.

3.Podjęcia interwencji w celu przywrócenia eksportu polskiej wieprzowiny na rynki wschodnie jak również wprowadzenia systemu rekompensat dla rolników za straty spowodowane wystąpieniem wirusa ASF i wstrzymania importu wieprzowiny celem ochrony rodzimego sektora produkcji mięsa wieprzowego

4. Realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w oparciu o budżet wynegocjowany w UE, bez przesuwania środków z II do I filara, co powoduje kolejne ograniczenia środków na rozwój i modernizację gospodarstw w PROW, który i tak jest niższy w porównaniu z perspektywą 2007-2013

5. Wstrzymania działań zmierzających do prywatyzacji Lasów Państwowych i utrzymania dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”

6. Utworzenia funduszu gwarancyjnego dla rolników (na wzór Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za odstawione produkty rolne  w przypadku upadłości podmiotów skupowych

7. Ustawowego powołania Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego.

Protesty rolnicze odbyły się także w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, małopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Materiały wideo


zobacz materiał – „Echa Tygodnia. Komentarze” – 26.02.2014

zobacz materiał – „Wiadomości TVP 1” – 26.02.2014

zobacz materiał – „Po stronie prawdy” TV TRWAM – 26.02. 2014

 

 

W województwie małopolskim protest odbył się pod delegaturą Urzędu Wojeóadzkiego w Nowym Sączu. Kolumna ciągników i samochodów osobowych przejechała tam drogą krajową nr 87 ze Starego Sącza. W pikiecie przed delegaturą uczestniczyło ok. 300 rolników. Oprócz postulatów popierających protestujących ze Szczecina i Pławinka, wśród postulatów znalazły się m.in. żądania też dopuszczenia do swobodnego handlu produktami regionalnymi oraz nie godzą się na wprowadzenie GMO.

posłuchaj- protest Nowy Sącz – 26.02.2014

 

Związkowcy z województwo łódzkiego protestowali w Łodzi. Jak podaje odranizator zgromadzenia Piotr Kochanowski, Protest o 11.00 rozpoczął się od odczytania przez wiceprzewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” przygotowanej odezwy, w miejscu tradycji SOLIDARNOŚCI ŁÓDZKIEJ, przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św. Uczestnicy protestu przeszli z flagami i transparentami przed Urząd Wojewódzki, gdzie członek Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi w Szczecinie Andrzej Śniegula odczytał PETYCJĘ. Została ona wręczona Wojewodzie Łódzkiemu – Pani Jolancie Chełmińskiej, z żądaniami i oczekiwaniami do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. O godz. 12.20 odpowiedzialny za przebieg protestu przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność” Województwa Łódzkiego Piotr Korwin-Kochanowski, po rozmowie z Pani
ą Wojewodą, wraz z Andrzejem Śniegulą, Józefem Kokoszką i Andrzejem Maratem – członkami władz Zwiazku, podał zebranym komunikat o deklaracji Wojewody przekazania natychmiast Premierowi postulatów protestu i ustanowienia przy Wojewodzie Łódzkim zespołu dialogu ds. rolnictwa, koordynowanego przez przedstawiciela „Solidarności” RI. Protest został spontanicznie zakończony recytacją słów „Roty”.

W województwie podkarpackim kilkudziesięciosoobowa grupa rolników pikietowała pod siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Rolnicy żądali wstrzymania sprzedaży polskiej ziemi zagranicznym spółkom. Wyrównania dopłat bezpośrednich do poziomu obowiązującego w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W petycji skierowanej do premiera Donalda Tuska domagają się m.in. przywrócenia eksportu polskiej wieprzowiny na rynki wschodnie oraz wprowadzenia systemu rekompensat za straty spowodowane wirusem afrykańskiego pomoru świń. W petycji zawarto także postulat utworzenia funduszu gwarancyjnego który zabezpieczyłby interesy rolników w przypadku upadłości firm skupujących, które nie wypłaciły pieniędzy za dostarczone produkty. Rolnicy oczekują również utrzymania obecnego systemu ubezpieczeń społecznych KRUS.

zobacz materiał filmowy – Rzeszów 26.02.2014


W województwie wielkopolskim pikieta protestujących rolników miała miejsce przy trasie A5 w Gnieźnie. Pikieta odbyła się pod hasłem : „Wara obcym od Polskiej Ziemi”.  Po zakończeniu protestu uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w Katedrze Prymasowskiej w Gnieźnie, koncelebrowanej przez księdza Jana Kasprowicza, proboszcza Bazyliki Prymasowskiej. Po Mszy św. uczestnicy złożyli kwiaty w Bazylice Prymasowskiej pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie pomodlili się w intencji Ojczyzny. Później delegacja udała się do kancelarii Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka i wręczyła list otwarty na ręce kanclerza dla Jego Ekscelencji od protestujących rolników z prośbą o interwencję w obronie Polskiej Ziemi. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Bolesława Chrobrego, rozwinęli transparenty i flagi narodowe oraz związkowe, odśpiewali Hymn Narodowy oraz Rotę i na tym zakończono protest.

List Otwarty do Prymasa Polski

 

W województwie zachodniopomorskim odbyły się w Szczecinku oraz Koszalinie. Przed południem rolnicy zebrali  się w podkoszalińskim Biesiekierzu. Stąd kolumna kilkudziesięciu ciągników wyruszyło do Koszalina. Najpierw protestowali przed delegaturą Urzędu Wojewódzkiego, a następnie zablokowali rondo Łupaszki, na ul. Szczecińskiej. Tam też pojawiła się policja, która pilnowała bezpieczeństwa na drodze oraz kierowała samochody na objazdy.

W Szczecinku, na obwodnicy protest w godzinach popołudniowych rozpoczęło kilkudziesięciu rolników z terenu całego powiatu. Przez dwie godziny (14-16) w żółwim tempie zamierzają jeździć traktorami w tą i z powrotem od ronda przy dworcu kolejowym do ronda przy Tesco.

Protest w Szczecinku – opinie rolników – Gawexmedia – 27.02.2014


Rolnicy województwa świętokrzyskiego pikietowali przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Przed Urzędem Woj.w Kielcach zebrała się grupa około 100 rolników aby zaprotestować przeciw obecnej polityce rolnej rządu RP. Protest otworzył po.Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ” w Kielcach Jan Zawisza, powitał posłów Krzysztofa Lipca,Marię Zubę i Andrzeja Dudę oraz wszystkich przybyłych rolników.Po wystąpieniach posłów i rolników przewodniczący Jan Zawisza odczytał petycję do rządu RP którą złożono na ręce wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby.

 

Rolnicy z Lubelszczyzny pikietowali przed Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. W proteście udział brało ok. 150 osób. Rolnicy odczytali petycję skierowaną do Premiera Donalda Tuska, którą przekazali Wojewodzie Lubelskiemu. Domagali się w niej m.in. wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi, interwencji w sprawie eksportu polskiej wieprzowiny, wstrzymania działań wobec lasów państwowych, utworzenia funduszu gwarancyjnego dla rolników i powołania komisji rolniczego dialogu społecznego. Wyrazili także dezaprobatę wobec działań Rządu w temacie wirusa ASF (Pomór Afrykański Świń) oraz zbyt pochopnych i niewspółmiernych do skali zjawiska działań Wojewody Lubleskiego w tej kwesti.

zobacz materiał filmowy – Panorama Lubelska – 26.02.2014

posłuchaj – Audycja – Radio ER – 26.02.2014

 

W województwie kujawsko-pomorskim kolumna kilkadziesięciu pojazdów, w tym ponad 20 ciągników z osprzętem przejechała drogą nr 252 na odcinku Inowrocław – Włocławek- przez Dziennice, Pławinek, Łąkocin i Radojewice. W proteście uczestniczyli także przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Rolnicy przekazali petycję na ręce dyrektora ANR o. Bydgoszcz.

Janusz Walczak -Radio PiK – 26.02.2014

Piotr Loch – Radio PiK – 26.02.2014

 

Rolnicy w województwie dolnośląskim protestowali na drogach krajowych pod Strzegomiem oraz w okolicach Głogowa.Około pięćdziesiąt ciągników blokowało od godziny 12 ruch na krajowej „5” pomiędzy Strzegomiem a Dobromierzem. Strajkowali rolnicy m.in. z Brzegu, Milicza, Jawora, Dobromierza, Milikowic, Strzegomia, Roztoki oraz Jaworzyny Śląskiej.

{youtube}1xfbrUMjTEM{/youtube}

Natomiast w Głogowie, kolumna ciagników  wyjechała na ulice Głogowa po godzinie 12. Potem, wyjechała z miasta na krajową „12″ i przez Nielubię dotarła do krajowej „3″. Następnie ciagniki wróciły nba ulice Głogowa, gdzie rolnicy przejwechali ulicami miasta i jeździli po tzw. „dużym rondzie”.

Bogusław Barnaś -„Rolnicy protestują” – Radio PLUS Legnica (26.02.2014)

Bogusław Barnaś -„Rolnicza Środa” – Radio PLUS Legnica (26.02.2014)

Fakty -TVP Wrocław (26.02.2014)

Poprzedni artykułUroczystości XXXIII rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie
Następny artykułNIK – nieprawidłowości w obrocie ziemią rolną.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj