Strona główna Aktualności Odpowiedź MRiRW na wniosek NSZZ RI „Solidarność” ws. wydłużenia terminu stosowania nawozów...

Odpowiedź MRiRW na wniosek NSZZ RI „Solidarność” ws. wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych

828
0

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” w dniu 27 października br. wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wydłużenie terminu stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych.

W odpowiedzi na ww. pismo  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk w dniu 3 listopada br. odpowiedział, że aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. programu azotanowego – umożliwiają podmiotom, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli 1 programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że nawożenia nawozami naturalnymi jest bardzo cenne ze względu na gleby występujące w Polsce, szczególnie te o małej ilości próchnicy, a wykorzystywanie nawozów naturalnych powinno prowadzić do jak najwyższego wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych w nich zawartych.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podaje w jakich przypadkach możliwe jest stosowanie nawozów naturalnych na gruntach ornych do 30 listopada:

I.   niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy – w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają  specjalnego dokumentowania takich przypadków. Rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października.

II.  zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia).

W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach:

1) dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha;

2) należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/stosowanie-nawozow-naturalnych-mozliwe-do-30-listopada 

 

Poprzedni artykułPosiedzenie grupy roboczej Owoce i warzywa COPA COGECA
Następny artykułKomisja Europejska (w końcu) rozpoczyna dochodzenie w sprawie ceł przywozowych nałożonych na nawozy UAN
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj