Strona główna Aktualności Odpowiedź z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca uchwały Rady...

Odpowiedź z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca uchwały Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie zużycia oleju napędowego

522
0

W dniu 2.01 br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła odpowiedź z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Podsekretarza Stanu Zofii Szalczyk dotycząca uchwały nr 3 Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych podjętej w dniu 22 listopada 2011 r.

W uzasadnieniu otrzymaliśmy informację, iż w ustawie budżetowej na 2013 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów gmin zostały zaplanowane środki budżetowe w kwocie 720 mln zł.

Ze względu na ograniczone środki budżetowe możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obecnie nie jest możliwe zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here