Strona główna Aktualności Odpowiedź MRiRW w sprawie współczynnika korygującego płatności bezpośrednie za 2013 rok

Odpowiedź MRiRW w sprawie współczynnika korygującego płatności bezpośrednie za 2013 rok

597
0

25 czerwca br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła rażąca odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca opinii Związku w sprawie współczynnika korygującego płatności bezpośrednie. W piśmie adresowanym do MRiRW Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” wyraziło oburzenie wobec zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie w ramach mechanizmu dyscypliny finansowej, współczynnika korygującego płatności bezpośrednie za rok 2013. Współczynnik ten obniży płatności bezpośrednie polskim rolnikom  o kolejne 5%, czyli o kolejne 42 mln euro. W konsekwencji niektórzy z nich, uwzględniając obowiązujący także w tym roku mechanizm modulacji, będą mieć płatności niższe aż o 15 %.

NSZZ RI ,,Solidarność’’ zdecydowanie sprzeciwia się kolejnej formie ograniczenia środków finansowych uderzającej w polskich rolników, którzy i tak mają niższe płatności niż rolnicy na zachodzie Europy. W konsekwencji pogłębi to stan braku konkurencyjności naszego rolnictwa we Wspólnocie. NSZZ RI ,,Solidarność’’ wzywa Rząd RP do realizacji postulatu zgłoszonego w 8 maja br. podczas 66. posiedzenia senackiej Komisji ds. Unii Europejskiej o podjęcie na forum Unii Europejskiej działań mających na celu wyłączenie z konieczności stosowania mechanizmu dyscypliny finansowej państw, w których poziom płatności bezpośrednich jest niższy niż 90% średniej płatności w Unii Europejskiej. Oczekujemy dalszej próby negocjacji.

Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zapewnienia zgodności wydatków na WPR z rocznymi limitami określonymi w wieloletnich ramach finansowych, w rozporządzeniu Rady Europejskiej ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR określono, że w przypadku, gdy prognozy na finansowanie płatności bezpośrednich i wydatków związanych z interwencją rynkową są większe niż roczne limity wydatków określone w wieloletnich ramach finansowych, należy dostosować poziom płatności bezpośrednich.

Wstępne szacunki Komisji Europejskiej dotyczące płatności bezpośrednich i wydatków związanych z interwencją rynkową są większe niż limit wydatków na 2014 przewidziany w wieloletnich ramach finansowych 2014-2020, określonych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r. Komisja Europejska zgłosiła potrzebę zmniejszenia płatności bezpośrednich dla roku kalendarzowego 2013 o kwotę 1 471,4 mln euro, w tym na ustanowienie rezerwy kryzysowej w wysokości 424,5 mln euro.

W sytuacji, kiedy współczynnik korygujący nie zostanie ustalony przez Parlament Europejski i Radę do 30 czerwca 2013 r., KE ustanowi taki współczynnik na mocy rozporządzenia w sprawie finansowania WPR. Komisja Europejska jest również zobowiązana do przedłożenia ewentualnej korekty współczynnika w październiku br. wyliczonego na podstawie aktualizacji prognoz wydatków państw członkowskich.

W związku z rozbieżnymi stanowiskami państw członkowskich na etapie prac w Radzie Unii Europejskiej nie osiągnięto porozumienia odnośnie wysokości progu, powyżej którego miałaby by ć zastosowana dyscyplina budżetowa. Parlament Europejski określił ten próg na poziomie 5.000 euro oraz wskazał na konieczność zmniejszenia poziomu korekty w zależności od wyników porozumienia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-202.

Prezydencja Irlandzka, której kadencja dobiega końca 30 czerwca 2013 roku nie przewiduje dalszej dyskusji na temat współczynnika korygującego dla płatności bezpośrednich za rok 2013.

Poprzedni artykułKorzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
Następny artykułWycieczka dzieci z Oleśnicy do Warszawy
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj