Strona główna Aktualności Odpowiedż MRiRW na opinię Związku ws. zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Odpowiedż MRiRW na opinię Związku ws. zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

669
0

Ministerstwo Rolnictwa, wzorem lat ubiegłych, odrzuciło propozycję NSZZ RI „Solidarność” w sprawie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w maksymalnej stawce oraz w sprawie zwiększenia limitu oleju napędowego zużywanego do produkcji rolniczej na 1 ha użytków rolnych. Zdaniem resortu rolnictwa ze względu na ograniczone środki budżetowe nie jest możliwe zarówno zwiększenie stawki zwrotu akcyzy ponad kwotę 0,95 zł za litr jak i nie ma możliwości zwiększenia ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

W dniu 24 października br. NSZZ RI „Solidarność” przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywną opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r, domagając się realizacji zgłaszanego wielokrotnie przez Związek od kilku lat postulatu o realizacji zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w maksymalnej stawce (w pełnej wysokości) oraz podwyższenia limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha uzytków rolnych conajmniej do 126 l/ ha.

 

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Ministerstwo poinformowało, że w roku 2013 r. wojewodowie złożyli zapotrzebowania na dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 757,1 mln zł. Uwzględniając kwotę dotacji określoną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w wysokości 750 mln zł, stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego oraz powierzchnię użytków rolnych przewidywanych do objęcia zwrotem podatku akcyzowego w roku 2014, zdaniem resortu rolnictwa nie jest możliwe podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r. powyżej kwoty 0,95 zł na 1 litr oleju napędowego.

Ponadto MRiRW poinformowało, że ze względu na ograniczone środki budżetowe możliwe do zaangażowania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, obecnie nie jest możliwe zwiększenie ponad 86 l limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” stawka 0,95 PLN za 1 litr, zaproponowana w ww. projekcie rozporządzenia, która miała także zastosowanie dla lat 2012 i 2013, nie odzwierciedla w żaden sposób obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej. W tym czasie znacznie wzrosła bowiem cena środków do prowadzenia produkcji rolniczej, a także podniesiona została stawka akcyzy na olej napędowy. Nie podniesiono także maksymalnego zużycia oleju napędowego na 1 ha do co najmniej do 126 litrów (co jest zbliżone do rzeczywistego zużycia) z 86 litrów obecnie obowiązujących. Biorąc pod uwagę ww. czynniki mechanizm zwrotu staję się coraj mniej efektywny i nie wpływa w dostatecznym stopniu na konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych.

Poprzedni artykułKomunikat z Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 12 listopada 2013 roku w Warszawie
Następny artykułCopa‐Cogeca zaprasza na konferencję prasową z okazji rozpoczęcia obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ 2014 na szczeblu europejskim
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj