Strona główna Aktualności Odpowiedź Ministra Rolnictwa na wniosek NSZZ RI „Solidarność” w sprawie stosowania środków...

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na wniosek NSZZ RI „Solidarność” w sprawie stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA

761
0

W odpowiedzi na wystąpienie NSZZ RI „Solidarność” z dnia 28 lutego br. w sprawie wniosku dotyczącego przedłużenia możliwości stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych EFA, minister rolnictwa przekazał swoje stanowisko w tej sprawie.

W piśmie z dnia 28 lutego br. Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność Poseł Teresa Hałas przypomniała, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1155 od roku 2018 nastąpiły zmiany w zasadach dotyczących dopłat bezpośrednich w szczególności w zakresie zakazu stosowania na obszarach EFA środków ochrony roślin. Przewodnicząca podkreśliła, że z dotychczasowych doświadczeń wynika, że rolnicy najczęściej wywiązują się z obowiązku zazielenienia poprzez stosowanie upraw wiążących azot (motylkowate drobno i grubonasienne) oraz międzyplonów. W przypadku upraw strączkowych w ramach spełnienia wymogu 5% powierzchni EFA w gospodarstwach powyżej 15 ha powierzchni użytków rolnych, zakaz stosowania środków ochrony roślin będzie obowiązywał od siewu do zbioru i dotyczyć ma również stosowania zapraw nasiennych. Zakaz ten jest też bardzo uciążliwy m.in. dla rolników produkujący materiał siewny. Plantacje nasienne roślin strączkowych wymagają stosowania szerokiej gamy pestycydów, dla uzyskania zdrowego materiału siewnego i spełniającego wszelkie kryteria czystości. Ponadto obecnie zaplanowane struktury zasiewów z uwzględnieniem obszarów EFA rolnicy ponieśli koszty zakupu nasion, które w obecnej sytuacji stają się bezużyteczne a wysiew z przeznaczeniem na nasiona wręcz niemożliwy. Ponadto rolnicy podkreślają, że ze względu na brak wystarczającej kampanii informacyjnej nie byli świadomi takiego obowiązku, a informacje te otrzymywali dopiero podczas szkoleń dotyczących płatności bezpośrednich na rok 2018 oraz aplikacji e-WniosekPlus i w związku z tym nie będą w pełni gotowi do spełnienia ww. obowiązku. W związku z powyższym Przewodnicząca Teresa Hałas zwróciła się do Ministra z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej celem możliwości przesunięcia co najmniej o rok obowiązywania zapisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA bądź o zmianę rozporządzenia w kierunku dającym państwu członkowskiemu możliwość określenie w drodze wyjątku katalogu gatunków roślin na obszarach EFA wyłączonych z zakazu stosowania środków ochrony roślin.

W odpowiedzi na ww. wnioski Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił, że resort z dużym zaangażowaniem włączał się w prace nad uproszczeniem systemu płatności a poruszone przez Przewodniczącą ograniczenia wynikają wprost z prawa unijnego a zgłaszanie postulatów w ww. sprawie będzie możliwe w kontekście dyskusji nad Wspólną Polityką Rolną po roku 2020.

Pismo ministra Krzysztofa Jurgiela z dnia 15 marca 2018 roku

Poprzedni artykułSpotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Premierem Mateuszem Morawieckim
Następny artykułNSZZ RI „Solidarność” w sprawie przedłużenia zezwolenia na stosowanie związków miedzi w rolnictwie
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj