Strona główna Aktualności Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące uchwał Rady Krajowej NSZZ RI...

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące uchwał Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z dnia 1.09.2012 r.

529
0

W dniu 2 października br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby  dotycząca uchwał Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ podjętych w dniu 1 września 2012 r.

Odnośnie uchwały nr 1 Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu podatku dochodowego w rolnictwie minister informuje, że regulacje prawne w zakresie podatków należą do kompetencji ministra finansów. W resorcie finansów trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi w/w sprawy.

Odnośnie uchwały nr 2 Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie sprzeciwu wobec dopuszczenia do organizacji przetargów ograniczonych na powiększenie gospodarstw rodzinnych osób podstawionych minister informuje, że to ustawa z dn. 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przesądza o tym, kto bierze udział w przetargu na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Informacje o działaniach w tym zakresie niezgodnych z przepisami są sprawdzane przez resort rolnictwa i Agencję Nieruchomości Rolnych. Zasady Współpracy ANR z izbami rolniczymi w zakresie realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu, jak również uzgodnienie o wzajemnym informowaniu się o sytuacjach i istotnych problemach w tym zakresie określono w Porozumieniu o współpracy zawartym w dniu 7 marca 2012 przez Prezesa Agencji z Krajową Radą Izb Rolniczych reprezentowaną przez Prezesa KRiR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here