Strona główna Aktualności Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zwiększenia stawki akcyzy zawartej w...

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zwiększenia stawki akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

610
0

W dniu 16 listopada br. do biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła odpowiedź od Sekretarza Stanu Kazimierza Plocke z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca uchwały Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’, w której Związek wyraża negatywnie stanowisko wobec zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią regulacje prawne. Państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie oraz do olejów napędowych. Uwzględniając kwotę dotacji określoną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 w wysokości 720 mln zł., stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego oraz powierzchnię użytków rolnych przewidywanych do objęcia zwrotem podatku akcyzowego w roku 2013, w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., została zaproponowana stawka zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 0,97 zł./1 litr oleju, tj. 83,42zł./ha. Ostateczna kwota zwrotu podatku akcyzowego zależna jest od decyzji, jaką podejmie Rada Ministrów.

NSZZ RI ,,Solidarność’’ w dalszym ciągu wyraża zdecydowany sprzeciw zaistniałej sytuacji i zamierza podjąć kolejne działania, by zahamować proces zwiększenia stawki akcyzy oleju napędowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here