Strona główna Aktualności Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy z zakresu integrowanej ochrony roślin

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy z zakresu integrowanej ochrony roślin

655
0

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 505).

 


 

 

Itegrowana ochrona roślin obejmie wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod niechemicznych, a w szczególności: 

1) stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady roślin, w sposób ograniczający występowanie organi¬zmów szkodliwych,

2) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mecha¬nicznej ochrony roślin,

3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzo¬nego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

4) stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,

5) przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,

6) ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, w szczególności doty¬czy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych

Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązku stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wynika z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009/WE. Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin zostały określone w załączniku III do ww. dyrektywy.

Szczegółowe inforamcje, poradniki, oraz metodyki dla poszczególnych upraw wskazujące przykładowe sposoby wdrożenia ogólnych wymagań integrowanej ochrony roślin można znaleźć m.in. na stronach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz w informacjach branżowych na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do pobrania:

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin – pobierz PDF
  • Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie. Poradnik praktyczny- zasady ogólne. CDR w Brwinowie O/ Radom (pobierz PDF)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here