Strona główna Aktualności NSZZ RI „Solidarność” w sprawie przetargów na dzierżawę państwowej ziemi rolnej

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie przetargów na dzierżawę państwowej ziemi rolnej

176
0

W dniu 20 lutego br. NSZZ RI „Solidarność”, w związku z analizą sytuacji przeprowadzoną przez Zespół ds. Obrotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, wystosował pismo do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela wobec braku przetargów na dzierżawę ziemi rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w oparciu o nowe kryteria oceny ofert.

„W związku z docierającymi od rolników niepokojącymi sygnałami dotyczącymi braku realizacji przetargów na ziemię z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, co jak sygnalizują zainteresowani jest związane z dalszym brakiem akceptacji przez samorząd rolniczy nowych kryteriów ofert na dzierżawę ziemi ( w szczególności punktacji) zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie i monitoring sytuacji i jeśli to będzie zasadne o interwencję, tak by rolnicy jeszcze przed rozpoczęciem wiosennych prac polowych mogli uczestniczyć w przetargach i powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne” – napisała Przewodnicząca Związku Teresa Hałas w piśmie do Krzysztofa Jurgiela.

W innym przypadku, ze względu na terminy poszczególnych czynności związanych z procedurą przetargową, zdaniem NSZZ RI „Solidarność” może dojść do sytuacji, w której nie będzie możliwe złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie na ewentualnie zakupione grunty i problemy z ich terminowym obsianiem.

Pismo Przewodniczącej Teresy Hałas z dnia 20.02.2018

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here