Strona główna Pisma / Interwencje / Postulaty Pisma/ Interwencje/ Postulaty NSZZ RI "Solidarność" ws. zasiłków dla opiekunów

NSZZ RI "Solidarność" ws. zasiłków dla opiekunów

668
0

W dniu 28 maja 2014 roku, NSZZ RI „Solidarność” wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wiążąca interpretację zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014, poz. 567). NSZZ RI „Solidarność” zwrócuił uwagę, że zapisy ww. ustawy dotyczące możliwości uzyskania zasiłku da opiekuna przez rolnika, małżonka rolnika lub domownika poprzez złożenie oświadzczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego, powoduje wyłączenie z systemu ubezpieczenia społecznego rolników.

Pismo NSZZ RI „Solidarność” z dnia 28 maja 2014 roku

 

W odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, nie przedstawiono jednoznacznej interpretacji ww. zapisów.

Odpowiedź MPiPS na pismo NSZZ RI „Solidarność” z dnia 28 maja 2014 roku

 

Dopiero w dniu 2 lipca br. KRUS opublikował oficjalny komunikat w tej sprawie. >>>Czytaj komunikat KRUS<<<ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here