Strona główna Aktualności NSZZ RI „Solidarność” ws. nowych wymogów na obszarach proekologicznych (EFA)

NSZZ RI „Solidarność” ws. nowych wymogów na obszarach proekologicznych (EFA)

623
0
NSZZ RI

Biorąc pod uwagę liczne sygnały ze strony środowiska rolniczego, NSZZ RI „Solidarność” wystąpił w dniu 28 lutego br. do Ministra Rolnictwa w sprawie obowiązujących od 2018 roku nowych wymogów na obszarach proekologicznych EFA, dotyczących w szczególności zakazu stosowania środków ochrony roślin.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1155 od roku 2018 nastąpiły zmiany w zasadach dotyczących dopłat bezpośrednich w szczególności w zakresie zakazu stosowania na obszarach EFA środków ochrony roślin. W piśmie do Ministra Rolnictwa Przewodnicząca Związku Poseł Teresa Hałas podkreśliła, że z dotychczasowych doświadczeń wynika, że rolnicy najczęściej wywiązują się z obowiązku zazielenienia poprzez stosowanie upraw wiążących azot (motylkowate drobno i grubonasienne) oraz międzyplonów. W przypadku upraw strączkowych w ramach spełnienia wymogu 5% powierzchni EFA w gospodarstwach powyżej 15 ha powierzchni użytków rolnych, zakaz stosowania środków ochrony roślin będzie obowiązywał od siewu do zbioru i dotyczyć ma również stosowania zapraw nasiennych. Zakaz ten jest też bardzo uciążliwy m.in. dla rolników produkujący materiał siewny. Plantacje nasienne roślin strączkowych wymagają stosowania szerokiej gamy pestycydów, dla uzyskania zdrowego materiału siewnego i spełniającego wszelkie kryteria czystości. Ponadto obecnie zaplanowane struktury zasiewów z uwzględnieniem obszarów EFA rolnicy ponieśli koszty zakupu nasion, które w obecnej sytuacji stają się bezużyteczne a wysiew z przeznaczeniem na nasiona wręcz niemożliwy. Ponadto rolnicy podkreślają, że ze względu na brak wystarczającej kampanii informacyjnej nie byli świadomi takiego obowiązku, a informacje te otrzymują dopiero podczas szkoleń dotyczących płatności bezpośrednich na rok 2018 oraz aplikacji e-WniosekPlus i w związku z tym nie będą w pełni gotowi do spełnienia ww. obowiązku. W związku z powyższym NSZZ RI „Solidarność” zwrócił się do Ministra z wnioskiem o wystąpienie do Komisji Europejskiej celem możliwości przesunięcia co najmniej o rok obowiązywania zapisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA bądź o zmianę rozporządzenia w kierunku dającym państwu członkowskiemu możliwość określenie w drodze wyjątku katalogu gatunków roślin na obszarach EFA wyłączonych z zakazu stosowania środków ochrony roślin.

Temat powyższy był wcześniej poruszany na forum Copa Cogeca przez ekspertów NSZZ RI „Solidarność”. W pracach na forum Copa Cogeca w ramach prac w grupie roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” oraz grupy dialogu obywatelskiego w Komisji Europejskiej, między innymi dzięki zaangażowaniu eksperta NSZZ RI „Solidarność” Jerzego Pośpiecha udało się uzupełnić zapis pozwalający państwu członkowskiemu na rozszerzenie katalogu gatunków roślin na obszarach EFA, oraz dopuszczenie wyjątków w zakazie stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA. Prace te prowadzone były przy współpracy merytorycznej z ministerstwem rolnictwa. Niestety w późniejszych pracach legislacyjnych także na forum Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego i samego Parlamentu Europejskiego zapis dotyczący możliwości stosowania wyjątków przez Państwa Członkowskie „przepadł” i zakaz obowiązuje bez wyjątków na obszarach EFA.

Dlatego też biorąc pod uwagę sygnały docierające ze strony rolników, NSZZ RI „Solidarność” wystąpił do ministra rolnictwa z powyższym wnioskiem, a Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas zadeklarowała poparcie Związku dla ministra na forum Copa Cogeca i Unii Europejskiej w staraniach dotyczących tej tematyki.

Pismo Przewodniczącej Teresy Hałas z dnia 28.02.2018

Poprzedni artykułPosiedzenie Sekcji „Wieś, Rolnictwo”Narodowej Rady Rozwoju ws. ASF
Następny artykułOświadczenie NSZZ RI „Solidarność” w związku z emisją programu „Tydzień” w Telewizji Polskiej w dniu 4 marca 2018 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj