Strona główna Nowości Nowości Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – podpisana

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – podpisana

776
0

16 marca br. została podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowelizacja określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele oraz dotyczy uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nowe przepisy mają zapobiec wątpliwościom, jakie pojawiają się w orzecznictwie sądów administracyjnych, przez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Zgodnie z nowelą będą to: wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Kolejna zmiana dotyczy odsetek z tytułu należności za wyłączenie gruntów. Wcześniej nie było to sprecyzowane. Teraz należności mają stanowić dochód budżetu województwa. Za ściąganie należności, niezapłaconych w terminie odsetek karnych, ma odpowiadać marszałek województwa.

Znowelizowana ustawa ma usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które takich planów nie posiadają. Ma również pozwolić na zmianę dotychczasowych planów, które – jak podkreśla ustawodawca – nie przystają do współczesnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych.

Celem znowelizowanej ustawy jest także zniesienie złych praktyk, które prowadzą do wyłączania najlepszych gruntów z użytkowania rolniczego.

Nowela wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here