Strona główna Nowości Nowości Nowe przepisy w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Nowe przepisy w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

784
0

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o nowych przepisach w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Nowe przepisy dotyczą rzeźni, producentów sprzętu do unieruchamiania i ogłuszania, ferm zwierząt futerkowych oraz  Inspekcji Weterynaryjnej.

NOWE WYMAGANIA DLA RZEŹNI

Standardowe procedury operacyjne:

– konieczność opracowania pisemnych instrukcji wszystkich  działań związanych ze zwierzętami, odbywających się w rzeźni, takich jak obchodzenie się ze zwierzętami, magazynowanie, unieruchamianie, ogłuszanie i wykrwawianie zwierząt;

– kontrole ogłuszania

– obowiązek wdrożenia procedury kontroli ogłuszania zwierząt oraz wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ww. kontroli

– reprezentatywna próba zwierząt

– częstotliwość ustalana na podstawie: wyników poprzednich kontroli wszelkich innych czynników, które mogą wpływać na skuteczność procesu ogłuszania

– działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Procedury monitorowania w rzeźniach w celu zapewnienia właściwej kontroli ogłuszania:

Pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt konieczność wyznaczenia pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, jak również uprawnienia do wydawania poleceń personelowi w zakresie ochrony zwierząt.

Świadectwo kwalifikacji konieczność przeszkolenia personelu; świadectwo kwalifikacji wskazuje kategorie zwierząt, rodzaje urządzeń i działania, które dany pracownik może wykonywać.

Wymagania dotyczące infrastruktury:

magazyny żywca, sprzęt do ogłuszania (m.in. instrukcje producentów, rejestracja parametrów)

 

WYMAGANIA DLA PRODUCENTÓW SPRZĘTU DO UNIERUCHAMIANIA I OGŁUSZANIA

– konieczność opracowania instrukcji dotyczących użytkowania,  w sposób zapewniający optymalne warunki dobrostanu zwierząt,  określające: gatunki, kategorie, liczbę lub masę ciała zwierząt, do stosowania wobec których urządzenia te są przeznaczone

– zalecane parametry odpowiadające różnym okolicznościom użytkowania, w tym najważniejsze parametry wpływające na skuteczność użycia

– w przypadku urządzeń do ogłuszania – metodę monitorowania skuteczności urządzeń w odniesieniu do zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu

– zalecenia dotyczące konserwacji i, w razie konieczności, kalibracji urządzeń do ogłuszania.

– wyposażenie sprzętu do unieruchamiania i ogłuszania w ww. instrukcje

– upublicznianie ww. instrukcji również za pośrednictwem Internetu.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŚMIERCANIA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

metody ogłuszania zwierząt (art. 4)

– użycie urządzenia bolcowego penetrującego,

– uderzenie w głowę

– ogłuszanie elektryczne

– dwutlenek węgla w wysokim stężeniu – łasicowate, szynszyle

– tlenek węgla (czyste źródło)

– tlenek węgla w połączeniu z innymi gazami

– iniekcja śmiertelna

– uśmiercanie zwierząt w obecności lub pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacji

– konieczność zgłaszania terminu uśmiercania zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii z odpowiednim wyprzedzeniem;

– konieczność prowadzenia kontroli ogłuszania zwierząt

– konieczność opracowania pisemnej procedury dotyczącej wszystkich czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt, takich jak dostarczanie zwierząt z klatek na miejsce uśmiercania

– ogłuszanie /uśmiercanie urządzenia do unieruchamiania i ogłuszania

– konserwacja i kontrola zgodnie z instrukcją producenta przez osoby przeszkolone w tym celu

 

źródło: www.ppr.pl

Poprzedni artykułKolejna nowość w łataniu budżetu państwa – podatek od deszczu
Następny artykułBogactwo kukurydzy
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj