Strona główna Aktualności Nowe pomysły ustaw i podjęte decyzje, czyli 6 posiedzenie Senatu zakończone

Nowe pomysły ustaw i podjęte decyzje, czyli 6 posiedzenie Senatu zakończone

710
0

Nowe pomysły ustaw i podjęte decyzje, czyli 6. posiedzenie Senatu zakończone
Na 6. posiedzeniu Senatu, które odbyło się 15-16 lutego 2012 r. rozpatrywano wiele istotnych kwestii dla funkcjonowania społeczeństwa w rożnych wymiarach. Toczące się dyskusje zaowocowały zmianami przede wszystkim w ustawie budżetowej na rok 2012. Puentą debaty było podsumowanie o ‘’rozpoczynającym się czwartym etapie polityki gospodarczej rządu – czyli utrwaleniem reform strukturalnych, które zapewnią dalsze trwałe obniżenie deficytu publicznego’’

Prezentując budżet państwa, minister finansów J.V. Rostowski powiedział o coraz lepszej sytuacji budżetowej. Zwrócił uwagę na to, że w dużym stopniu została ona osiągnięta dzięki wsparciu z Unii Europejskiej i poprzez wzrost zadłużenia. Zdaniem senatorów, fundujemy naszym dzieciom, wnukom, przyszłym pokoleniom spłatę pożyczek zaciągniętych przez nasze pokolenie. Wzrost akcyzy na paliwo powoduje wzrost cen wszystkich artykułów. Wraz ze wzrostem cen netto rosną kwoty VAT, a więc rosną wpływy do budżetu z podatku VAT. Senatorowie nie podzielili również optymizmu pana ministra finansów w ocenie tegorocznego budżetu. Pan minister uważa, że ten budżet pozwoli utrzymać wizję zielonej wyspy. Ten mit powoli tonie, oczywiście nie tonie na papierze, ale w „realu” i to jest najbardziej bolesne. Podnoszono, że budżet oparty głównie na fiskalnej stronie dochodowej to budżet nastawiony na teraz, na osiągnięcie krótkotrwałego efektu dobrego samopoczucia. Nie ma w nim elementów prorozwojowych, wspierania innowacyjności i w sferze edukacji, i w sferze gospodarki, i w każdej innej strategicznej dziedzinie. To jest budżet, którym chcemy się przypodobać Europie i pokazać, że potrafimy ograniczać wydatki bardziej od Greków. Cóż z tego, skoro nie mamy z czego ciąć, bo nasze wydatki na bardzo wrażliwe obszary jak pomoc społeczna, oświata, ochrona i profilaktyka zdrowotna nigdy nie były „rozbuchane”. Co tu ograniczać? Które z naszych samorządów zgłaszają nadmiar pieniędzy, które mają problem z wydatkowaniem mizernych subwencji? Owszem, mają problem, ale z tym, jak związać koniec z końcem wskazywano w dyskusji.
Podczas debaty senatorowie upominali się o równe traktowanie regionów w naszym kraju. Czy nie o to chodzi Europie, żeby najsłabsi też mogli się rozwijać?
Podczas wielogodzinnej, burzliwej debaty senatorowie odnosili się do przeniesienia środków na Polonię z Senatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zmiany te wzbudziły wiele kontrowersji. Pomysł MSZ został nazwany jako upokorzenie Senatu. Apelowano, by podejmować takie decyzje, które utrzymają ukształtowany przez Senat porządek, dobry porządek względem Polonii. W toku dyskusji wskazywano, że budżet jest niewiarygodny, doraźny, nietransparentny, pozorny i humorystyczny. Zwracano uwagę, że budżet należy zmienić, skorygować jego konstytucyjne umocowanie i kompetencje, oddzielić kadencyjnie od Sejmu, otrzymać uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej i komisji śledczych.
Podczas dyskusji przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator J. Chróścikowski, powoływał się na opinię eksperta, który na posiedzeniu komisji w sprawie budżetu, wyraźnie wskazywał że łączne wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, rybołówstwo wraz z wydatkami na KRUS, środkami Unii Europejskiej wyniosą w 2012 r. 49 miliardów 728 milionów zł. W roku 2011 była to kwota 52 miliardów 490 milionów zł, czyli różnica wynosi około 2 miliardów 700 milionów zł. To jest realnie o 8,6 miliarda mniej niż w 2011 r. Widać wyraźnie, że środki na rolnictwo co roku maleją. W prawie każdym roku mamy coraz mniej i mniej wydatków na rolnictwo. A przecież wiemy, że nie mamy konkurencyjnego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej. Czyli jest zupełnie inaczej niż przedstawia Minister Finansów J.V. Rostowski. Senator J. Chróścikowski przypomniał o debacie jaka toczyła się na komisji rolnictwa w sprawie ustawy budżetowe, gdzie mówiono o wydatkach i dochodach rolników i wychodzi na to, że mamy siódme miejsce od końca, czyli dwudzieste miejsce na liście, jeśli chodzi o dochody rolnicze. W dalszej wypowiedzi wskazywał, że mamy możliwość dawania wsparcia krajowego, ale rząd nie wypełnia tego obowiązku. Następnie podał przykład: zgłoszona poprawka dotycząca zwiększenia zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego nie uzyskała poparcia komisji, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Dlatego, po raz kolejny, będę wnosił jako mniejszość, żeby tę zmianę przyjąć, ponieważ jeżeli nie będzie tych zwrotów, to sytuacja polskich rolników będzie jeszcze gorsza – powiedział senator J. Chróścikowski (pozostałe wnioski mniejszości zgłoszone przez senatora zostały przedstawione w dalszej części opracowania). Inni dyskutancki mówili, że rząd robi wszystko, aby zwiększyć koszty produkcji, a w konsekwencji konsumenci ponoszą wyższe koszty.
Minister Finansów odpowiadając na pytania poinformował, że jeśli rolnicy nie wykorzystają środków finansowych, tak jak to było w zeszłym roku, to rzeczywiście może nie potrzeba będzie wiele pieniędzy i nie trzeba zwiększać funduszy.
Senat do ustawy budżetowej wprowadził 11 poprawek, które mają między innymi na celu: zwiększenie kwoty limitu upoważnienia dla Ministra Finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy uzupełniających banku; zwiększenie wynagrodzenia członkom korpusu służby cywilnej; zwiększenie wydatków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o 23 mln 599 tys. zł; dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci i Młodzieży Pracowników Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO; dofinansowanie archiwistyki społecznej o kwotę dotacji 800 tys. zł.; dofinansowanie obchodów 150. rocznicy powstania Kółek Rolniczych, zwiększenie środków na działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej i wsparcie procesu jej restrukturyzacji.
Senat nie poparł 23 wniosków mniejszości, które między innymi zmierzały do: przywrócenia Senatowi 65,6 mln zł na opiekę nad Polonią; zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego o 120 mln zł (wniosek senatora J. Chróścikowskiego), zwiększenia środków na: ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o kwotę 100.000 tys. zł (wniosek senatora J. Chróscikowskiego), doradztwo rolnicze – 30.000 zl (wniosek senatora J. Chróścikowskiego), Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 21.500 tys. zł (wniosek senatora J. Chróścikowskiego), spółki wodne – 18.000 zl (wniosek senatora J. Chróścikowskiego), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 25 mln zł, subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego (500 mln zł), zwiększenie o 1 mld 130 mln zł wydatków na zwalczanie bezrobocia.
Na zakończenie debaty minister finansów powiedział, ze budżet nie może być naruszony. Powiedział również, „budżetowi 2012 r. w bardzo wielu dziedzinach pokazuję dziś żółtą kartkę, choć wiele z tych rozwiązań zasługuje na czerwoną, ale nie miałem kartki tego koloru pod ręką”.

Uchwała w spr. debaty budżetowej

Poprzedni artykułInformacja z posiedzenia grupy roboczej COPA-COGECA z dnia 13. 02. 2012 r.
Następny artykułzgłoszono projekt uchwały dyskryminacja rolników
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj