Strona główna Copa-Cogeca copa-cogeca Posiedzenie grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa-Cogeca

Posiedzenie grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa-Cogeca

893
0

Notatka ze spotkania grupy roboczej „Rolnictwo ekologiczne” Copa-Cogeca

W dniu 27 września w Brukseli w siedzibie Copa-Cogeca  odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne”. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w posiedzeniu uczestniczył Pan Piotr Puchalski.

Spotkanie otworzył Przewodniczący  grupy roboczej Van Zelderen, na początku przedstawił informacje na  temat spotkania prezydium grupy z gabinetem Komisarza Hogana . Do spotkania z samym Philem Hoganem nie doszło. Biuro komisarza nie jest za decertyfikacją  produkcji ekologicznej w przypadku zniesienia środków ochrony roślin. Pyta o dochodzenie jak doszło do zanieczyszczenia i czy został zachowany proces produkcji ekologicznej. Spotkanie z prezydencją Słowacką było konstruktywne. Słowacja chce zakończyć prace nad nowym rozporządzeniem na czas.  Rada Europejska chce skasowania aneksów do rozporządzenia  i w to miejsce dodać akty delegowane do rozporządzenia. Nada trwa gra o siłę pomiędzy Parlamentem  Europejskim a Komisją Europejską . PE dąży do zawarcia wszystkich regulacji dotyczących rolnictwa ekologicznego w akcie podstawowym.  Copa-Cogeca jest przeciwne temu ponieważ  każda zmiana rozporządzenia będzie trwała bardzo długo. Legislatorzy z PE nie mają wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.  Rozporządzenie powinno zawierać tylko regulacje dotyczące produkcji podstawowej, a pozostałe regulacje powinny się znaleźć w aktach delegowanych. KE pracuje nad taką właśnie strukturą  rozporządzenia.  Copa-Cogeca też popiera taką strukturę rozporządzenia i chce mieć na to wpływ. PE ma możliwość zablokowania  rozporządzenia po zakończeniu  ustaleń pomiędzy RE, KE i PE. Przewodniczący zaznaczył jednak, że jeszcze taki przypadek się nie zdarzył. Pani Cynthia Benites przekazała informację na temat negocjacji trójstronnych. W ramach tych negocjacji uzgodniono następujące kwestie:

– zakresu i celów rozporządzenia,

– dopuszczenia produkcji mieszanej w gospodarstwach ekologicznych,

– utrzymanie kontroli dorocznych z możliwością kontroli co 24 miesiące dla gospodarstw  „niepodpadających”,

– kontrole organów certyfikujących z krajów trzecich na zasadzie zgodności,

Nie uzgodniono następujących kwestii:

– żywienia zbiorowego i cateringu,

– definicji pojęć użytych w rozporządzeniu,

– zarządzania środowiskiem dla firm przetwórczych i spółdzielni, (ten wymóg chce wprowadzić PE),

– materiału siewnego i nowych Technologii,

– zasad produkcji, ( PE i RE nie chce wprowadzenia progów pozostałości, natomiast jest za ściślejszą kontrolą wewnętrzną,  KE dopuszcza stosowanie progów. W przypadku gdy zostanie przekroczona jedna substancja –odpowiednie działania wyjaśniające i naprawcze, gdy dwie i więcej decertyfikacja).

Odstępstwa  od produkcji ekologicznej nie były dyskutowane.

Następnie rozpoczęła się  dyskusja nad projektem wniosku dotyczącego zharmonizowanych ram dla substancji niezatwierdzonych. Przedstawiciele organizacji biorących udział w spotkaniu w większości zaproponowali przyjęcie tego projektu bez uwag.

Piotr Puchalski

Poprzedni artykułPolscy Rolnicy przeciwko umowie handlowej TTIP i CETA cz. I
Następny artykułNa temat umowy o wolnym handlu CETA w programie "Rozmowy niedokończone" cz. II
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj