Strona główna Aktualności NIK – nieprawidłowości w obrocie ziemią rolną.

NIK – nieprawidłowości w obrocie ziemią rolną.

642
0

Agencja Nieruchomości Rolnych nierzetelnie wykonywała zadania dotyczące poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, nie monitorowała procesów na wtórnym rynku obrotu gruntami rolnymi, choć jest to istotne ze względu na przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji gruntów, brak przejrzystych procedur typowania nieruchomości rolnych do sprzedaży, a także ich powierzchni oraz brak ustawowego uregulowania kwestii system kwalifikacji uczestników przetargów, który umożliwiał zakup ziemii na inne cele niż powiększenie gospodarstw rodzinnych. Ponadto na skutek luki w przepisach MSW nie miało pełnych danych o tym, ile ziemi w Polsce kupili cudzoziemcy. Z danych ministerstwa wynikało, że w latach 2011-2012 w woj. dolnośląskim obcokrajowcy nabyli 397 ha, a w zachodniopomorskim – prawie 1.506 ha. NIK w toku kontroli ustaliła jednak, że w tym okresie cudzoziemcy kupili w rzeczywistości trzy, cztery razy więcej ziemi!!!. Powierzchnia gruntów, należących do spółek przez nich kontrolowanych wyniosła na terenie woj. dolnośląskiego – 1.578 ha, a w woj. zachodniopomorskim – 4.577 ha. To główne nieprawidłowości stwierdzone przez Najwyższą Izbę w raporcie dotyczącym wyników kontroli sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez oddziały terenowe  ANR w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 

Wyniki kontroli to kolejny argument uzasadniający celowość protestów rolniczych i  obawy a także postulaty zgłaszane wielokrotnie przez NSZZ RI „Solidarność”. 

NIK: Luki w prawie pozwalają cudzoziemcom przejmować ziemię -Jerzy Chróścikowski

Wypowiedź kierownika Wydziału Prasowego NIK Zbigniewa Matwieja – materiał emisyjny MP3

Informacja SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA PRZEZ ODDZIAŁY TERENOWE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
W SZCZECINIE, WARSZAWIE I WROCŁAWIU (pobierz )


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here