Strona główna Aktualności Minister Edukacji Narodowej informuje o zmianach w programie nauczania w polskich szkołach

Minister Edukacji Narodowej informuje o zmianach w programie nauczania w polskich szkołach

800
0

W odpowiedzi na pismo NSZZ RI ,,Solidarność’’ z dnia 2 sierpnia 2012 r., skierowane do Krystyny Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie Uchwały Rady Krajowej z dnia 21 lipca 2012 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia nowej ustawy programowej w polskich szkołach Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało następujące wyjaśnienia.

 

Celem wprowadzanych zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym od począwszy od roku szkolnego 2009/2010 jest ,,podniesienie jakości i efektywności kształcenia, a tym samym lepsze przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy’’. Ponadto wprowadzone zmiany mają dotyczyć również edukacji historycznej celem podniesienia prestiżu i zwiększenia zainteresowania uczniów historią. Program na nowo definiuje cele kształcenia oraz kształtuje u uczniów sposób myślenia historycznego. W ramach edukacji historycznej położony jest nacisk na rozwijanie kompetencji pozwalających na proces poznawania przeszłości. Nowy materiał nauczania ma pomóc w rozpoznaniu związków między przeszłością a teraźniejszością.

Ponadto według Ministra Edukacji Narodowej ,,w świetle rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych:

1) gwarantują nauczaniu historii należytą rangę w systemie edukacji poprzez zapewnienie spójnej i całościowej koncepcji szkolnej edukacji historycznej;

2) gwarantują obowiązkowe nauczanie historii w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych jako odrębnego przedmiotu obejmującego zarówno historię Polski, jak i historię powszechną;

3) gwarantują nauczanie historii przez cały cykl kształcenia w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (liceum, technikum i ZSZ);

4) gwarantują odpowiednią liczbę godzin nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Poprzedni artykułCła na nawozy z Rosji dalej obowiązujące
Następny artykułFirmy biotechnologiczne rezygnują z Europy
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj