Strona główna Aktualności Postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Woj. Zachodniopomorskiego

Postulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Woj. Zachodniopomorskiego

555
0

Postulaty
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników
Woj. Zachodniopomorskiego
(14 lutego 2012r.)


1. Zdecydowanie protestujemy przeciwko trybowi procedowania ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 r. Zwracamy się do central związkowych i KRIR o jej zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na niekonstytucyjność oraz nierówne traktowanie obywateli RP.

2. Domagamy się przedstawienia prawdziwych powodów oraz zbadania legalności wprowadzenia modulacji w zakresie krajowych płatności UPO, redukcji o 10% kwoty ponad 5 tys.euro, co uderzy w rozwojowe gospodarstwa rodzinne, produkujące na rynek i obciążone kredytami inwestycyjnymi.


3. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu podatku dochodowego dla rolników. Naszym zdaniem nie będzie miało to istotnego znaczenia dla budżetu państwa, natomiast narazi rolników na zbędne koszty, likwidację wielu gospodarstw oraz zmniejszenie produkcji towarowej.

4. Żądamy zapewnienia dopłat do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi proporcjonalnie do powierzchni Zasobu WRSP przeznaczonej do sprzedaży w poszczególnych województwach.

5. Domagamy się wprowadzenia systemu dystrybucji paliwa rolniczego, na zasadach podobnych jak w krajach „starej Unii” bądź zwiększenia limitów do 120 l/hektar i zwrotu pełnej akcyzy.

6. Oczekujemy stworzenia preferencji finansowych dla młodych rolników – kredyty inwestycyjne na zakup ziemii, pierwszeństwo zakupu nieruchomości z zasobu ANR, ułatwienie korzystania z PROW.

7. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tworzeniu nowych obszarow szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) w województwie zachodniopomorskim. Przygotowana przez IUNG w Puławach ocena presji rolniczej jest mało dokładna i nie dowodzi odpowiedzialności źródeł rolniczych za stan wód. Natomiast planowane programy działań ochronnych zakładają nałożenie kolejnych obciążeń finansowych na gospodarstwa rolne działające na ich obszrze.

8. Domagamy się zrównania dopłat obszarowych z krajami starej piętnastki, sprzeciwiamy się wprowadzeniu tzw. programu zazielenienia (7% wyłączeń z uprawy).

9. Żadamy utrzymania dopłat skrobiowych (płatności związane i niezwiązane).

 

Poprzedni artykułINTERWENCJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Następny artykułKOMUNIKAT Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj