Strona główna Nowości Nowości Lokalne grupy działania

Lokalne grupy działania

805
0

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działają 334 takie grupy.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” można otrzymać z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013. Tegoroczne terminy naborów wniosków o przyznanie takiego wsparcia ogłoszone zostaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w drugiej połowie tego roku, za pośrednictwem portalu internetowego – www.arimr.gov.pl oraz dziennika „Rzeczpospolita”. Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD).

W Polsce powstały już 334 Lokalne Grupy Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w „Lokalnej strategii rozwoju” (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy

dolnośląskie

24.06.2011

08.07.2011

Stowarzyszenie LGD Szlakiem Granitu

dolnośląskie

30.06.2011

18.07.2011

Stowarzyszenie LGD Pojezierze Brodnickie

kujawsko-pomorskie

24.06.2011

08.07.2011

LGD Zakole Dolnej Wisły

kujawsko-pomorskie

27.06.2011

26.07.2011

Stowarzyszenie LGD Polesie

lubelskie

04.07.2011

25.07.2011

Stowarzyszenie Kraina Szlaków turystycznych – LGD

lubuskie

06.06.2011

05.07.2011

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społ.. Lok. MROGA

łódzkie

27.06.2011

15.07.2011

Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu

małopolskie

09.06.2011

08.07.2011

LGD Między Dalinem a Gościbią

małopolskie

30.06.2011

27.07.2011

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

małopolskie

30.06.2011

15.07.2011

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

małopolskie

27.06.2011

22.07.2011

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

mazowieckie

27.06.2011

26.07.2011

Lokalna Grupa Działania Fundacji „Aktywni Razem”

mazowieckie

27.06.2011

15.07.2011

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza”

mazowieckie

30.06.2011

29.07.2011

LGD Stowarzyszenie Partnerstwo Ziemi Niżańskiej

podkarpackie

20.06.2011

05.07.2011

Stowarzyszenie LGD Dorzecze Wisłoka

podkarpackie

03.06.2011

01.07.2011

Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady”

podkarpackie

30.06.2011

18.07.2011

Stowarzyszenie LGD Dorzecze Mleczki

podkarpackie

24.06.2011

08.07.2011

LGD stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy

podkarpackie

30.06.2011

29.07.2011

LGD Zielone Bieszczady

podkarpackie

24.06.2011

15.07.2011

Forum Mieszkańców SANŁĘG

podkarpackie

27.06.2011

26.07.2011

LGD Stowarzyszenie Z Tradycją w Nowoczesność

podkarpackie

04.07.2011

25.07.2011

Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla

pomorskie

30.06.2011

14.07.2011

LGD – Spichlerz Żuławski

pomorskie

30.06.2011

25.07.2011

LGD Żuławy i Mierzeja

pomorskie

01.07.2011

30.07.2011

Stowarzyszenie LGD Cieszyńska Kraina

śląskie

16.06.2011

06.07.2011

Stowarzyszenie LGD Ziemia Pszczyńska

śląskie

13.06.2011

05.07.2011

Fundacja LGD Spichlerz Górnego Śląska

śląskie

27.06.2011

11.07.2011

LGD Brynica to nie granica

śląskie

27.06.2011

18.07.2011

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Rozwoju

śląskie

30.06.2011

13.07.2011

Buska LGD Słoneczny Lider

świętokrzyskie

12.07.2011

05.08.2011

Stowarzyszenie LGD Nad Czarną i Pilicą

świętokrzyskie

28.06.2011

27.07.2011

LGD Stowarzyszenie G5

świętokrzyskie

18.07.2011

08.08.2011

Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg

świętokrzyskie

15.07.2011

29.07.2011

LGD U Źródeł

świętokrzyskie

27.06.2011

22.07.2011

LGD Razem Na Rzecz Rozwoju

świętokrzyskie

28.06.2011

12.07.2011

LGD Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia

wielkopolskie

04.07.2011

02.08.2011

Stowarzyszenie LGD Okno Południowej Wielkopolski

wielkopolskie

27.06.2011

11.07.2011

Stowarzyszenie LYSKOR

zachodniopomorskie

10.06.2011

08.07.2011

Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

zachodniopomorskie

09.06.2011

08.07.2011

Lokalna Grupa Działania Gryflandia

zachodniopomorskie

25.07.2011

22.08.2011

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – otwórz

W najbliższym czasie wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będą przyjmowane za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Stowarzyszenie LGD Szlakiem Granitu

dolnośląskie

04.07.2011

20.07.2011

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy

dolnośląskie

24.06.2011

08.07.2011

Stowarzyszenie LGD Pojezierze Brodnickie

kujawsko-pomorskie

24.06.2011

08.07.2011

LGD Zakole Dolnej Wisły

kujawsko-pomorskie

27.06.2011

26.07.2011

Stowarzyszenie LGD Polesie

lubelskie

04.07.2011

25.07.2011

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – LGD

lubuskie

06.06.2011

05.07.2011

Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu

małopolskie

09.06.2011

08.07.2011

LGD Dunajec-Biała

małopolskie

27.06.2011

26.07.2011

LGD Między Dalinem a Gościbią

małopolskie

30.06.2011

27.07.2011

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

małopolskie

27.06.2011

22.07.2011

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło”

mazowieckie

22.06.2011

07.07.2011

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza”

mazowieckie

30.06.2011

29.07.2011

Stowarzyszenie LGD Wspólne Źródła

opolskie

20.06.2011

11.07.2011

Lokalna Grupa Działania „Nasze Bieszczady”

podkarpackie

30.06.2011

18.07.2011

Stowarzyszenie LGD Dorzecze Mleczki

podkarpackie

24.06.2011

08.07.2011

LGD Zielone Bieszczady

podkarpackie

24.06.2011

15.07.2011

LGD Stowarzyszenie Partnerstwo Ziemi Niżańskiej

podkarpackie

20.06.2011

05.07.2011

Stowarzyszenie LGD Ziemia Brzozowska

podkarpackie

26.07.2011

22.08.2011

Forum Mieszkańców SANŁĘG

podkarpackie

27.06.2011

26.07.2011

LGD Stowarzyszenie Z Tradycją w Nowoczesność

podkarpackie

04.07.2011

25.07.2011

Stowarzyszenie Północno-Wschodnia LGD „Szelment”

podlaskie

13.06.2011

12.07.2011

Stowarzyszenie LGD Kraina Dolnego Powiśla

pomorskie

30.06.2011

14.07.2011

LGD – Spichlerz Żuławski

pomorskie

30.06.2011

25.07.2011

LGD Żuławy i Mierzeja

pomorskie

01.07.2011

30.07.2011

Stowarzyszenie LGD Cieszyńska Kraina

śląskie

16.06.2011

06.07.2011

Fundacja LGD Spichlerz Górnego Śląska

śląskie

27.06.2011

11.07.2011

LGD Brynica to nie granica

śląskie

27.06.2011

18.07.2011

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Rozwoju

śląskie

30.06.2011

13.07.2011

Buska LGD Słoneczny Lider

świętokrzyskie

12.07.2011

05.08.2011

Stowarzyszenie LGD Nad Czarną i Pilicą

świętokrzyskie

28.06.2011

27.07.2011

LGD Stowarzyszenie G5

świętokrzyskie

18.07.2011

08.08.2011

Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg

świętokrzyskie

15.07.2011

29.07.2011

LGD Razem Na Rzecz Rozwoju

świętokrzyskie

28.06.2011

12.07.2011

Stowarzyszenie LGD Lider w EGO

warmińsko-mazurskie

04.07.2011

02.08.2011

LGD Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia

wielkopolskie

30.06.2011

29.07.2011

Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

zachodniopomorskie

10.06.2011

09.07.2011

Lokalna Grupa Działania Gryflandia

zachodniopomorskie

01.07.2011

29.08.2011

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – otwórz

Departament Komunikacji Społecznej

Poprzedni artykułKomunikat w sprawie zbóż
Następny artykułPrzyjęcie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj