Strona główna Aktualności List Otwarty Komitetu Protestacyjnego Rolników Indywidualnych Województwa Opolskiego do Ministra Rolnictwa

List Otwarty Komitetu Protestacyjnego Rolników Indywidualnych Województwa Opolskiego do Ministra Rolnictwa

621
0

W poczuciu braku optymizmu i perspektyw zwracamy się do Pana jako przedstawiciela Rządu R.P. z pytaniami dotyczącymi najistotniejszych problemów rolnictwa indywidualnego na Opolszczyźnie. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z tym listem i poważne jego potraktowanie poprzez spowodowanie wyjaśnień i podjęcie skutecznych działań, dających impuls do rozwiązania narastających przez ostatnie dziesięciolecia problemów społecznych i gospodarczych związanych z rolnictwem.

Panie Ministrze,

od wielu miesięcy, a nawet lat zapoznajemy się ze wszelkimi publikowanymi materiałami na temat uregulowań stanu posiadania ziemi rolnej w naszym województwie, wychodząc z założenia, że zapis konstytucyjny (art. 23) jest dla wszystkich władz, podobnie jak dla nas podstawową regulacją prawną i kulturową, według której ostateczny kształt wsi (o)polskiej zostanie urządzony. Sytuacja społeczno – gospodarcza i demograficzna na Opolszczyźnie powinna wymuszać na władzach publicznych każde działanie, w tym również w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi, które przyniesie korzystne zmiany strukturalne, a z małych niedoinwestowanych gospodarstw rodzinnych uczyni pełnotowarowe podmioty rynkowe, zdolne do utrzymania swoich właścicieli i zapewni cywilizacyjny rozwój ich rodzin.

Nas, jako rolników, Polaków i patriotów zawstydza wielki bezruch, marazm i bezwład naszych „reprezentantów” we wszystkich władzach i instytucjach szczebla lokalnego i ogólnokrajowego wobec wyzwań jakie niesie obecny czas w sferze gospodarczej, prawnej i politycznej.

Panie Ministrze,

dlaczego Pan nie wymaga od polityków i działaczy szczebla centralnego i wojewódzkiego, a także od osób funkcyjnych w podległych Panu agencjach, zajęcia jednoznacznej, aktywnej i kreatywnej postawy zmierzającej do załatwienia spraw rolniczych w województwie opolskim, zgodnie z duchem art. 23 Konstytucji Rz.P.?

Panie Ministrze,

z najnowszym wiadomości portalu internetowego Agencji Nieruchomości Rolnych dowiadujemy się, że ANR w porozumieniu z dotychczasowymi dzierżawcami, postanowiła sukcesywnie wyłączyć z umów dzierżawy i przeznaczyć do sprzedaży (w pierwszej kolejności) rolnikom indywidualnym 6 tysięcy ha w województwie opolskim. W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

– Dlaczego tylko 6 tysięcy ha, skoro powierzchnia zasobu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na dzień 31.12.2012 rok w województwie opolskim wynosi 83,5 tysiąca hektarów, a 30%, o których mówi Ustawa to co najmniej 25 tysięcy ha?

– Czy ANR zdąży wyłączyć przynajmniej te 6 tysięcy ha do 2016 roku, kiedy to ma nastąpić uwolnienie rynku nieruchomości rolnych? (obecne tempo tego działania budzi poważne wątpliwości, gdyż na dzień 15 luty 2013 r. na stronie internetowej ANR OT Opole znajduje się ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lub dzierżawę 50 działek o powierzchni 0,5 ha, co daje około 25 ha);

– Czy urzeczywistnienie zasady wyrażonej artykułem 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, będzie sprzedaż na odczepnego rolnikom indywidualnym tylko 25 tysięcy ha (co z pozostałymi 60 tysiącami ha – czy będą je uprawiać gospodarstwa rodzinne zgodnie z art.23 Konstytucji Rz.P.?), może tylko 6 tysięcy, a może tylko te 25 ha w półhektarowych działkach?

Wobec powyższych danych oczekujemy:

– naprawienia zaniedbań w zakresie przygotowania ziemi, tzn. przygotowania procedur, umożliwiających masowy zakup ziemi przez gospodarstwa rodzinne, wykonania wszelkich czynności prawnych, marketingowych i naprawczych, umożliwiających przekazanie w tempie błyskawicznym środowisku rolniczemu następującego komunikatu:

– wiemy ile ziemi wam potrzeba,

– mamy przygotowaną ziemię rolną w ilości niezbędnej do zaspokojenia popytu polskich gospodarstw rodzinnych w województwie opolskim,

– statystycznych rozkład i wielkość przygotowanych działek rolnych jest adekwatny do geograficznej mapy popytu.

Panie Ministrze,

gdyby Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z obecną sytuacją rolnictwa w województwie opolskim w zakresie regulacji strukturalnych, proceduralnych i instrumentalnych miało jakiś problem, to oferujemy naszą skuteczną pomoc , przy czym należy pamiętać o tym, kto odpowiada za politykę rolną w naszym województwie i bierze za tę odpowiedzialność pieniądze.

Szybkie załatwienie sprzedaży ziemi rolnikom indywidualnym zgodnie obowiązującym ustawodawstwem spowoduje spadek bezrobocia , które np. w powiecie głubczyckim wynosi 18%. Niech dzieci rolników nie stoją pod „pośredniakiem”


Komitet Protestacyjny RI

Poprzedni artykułKomunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 19.02.2013 r.
Następny artykułFundusz auto-promocji
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj