Strona główna Aktualności LIST OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW DONALDA TUSKA z dnia...

LIST OTWARTY DO PREZESA RADY MINISTRÓW DONALDA TUSKA z dnia 22 listopada 2012 roku

659
0

Panie Premierze,

Jako Związek wielokrotnie podkreślaliśmy, że brak kompleksowego zaangażowania najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w kwestie związane z rolnictwem, w szczególności w negocjacje kształtu Wspólnej Polityki Rolnej przyniesie katastrofalne skutki dla polskiego rolnictwa. Zwracaliśmy Panu uwagę, doprowadzi do permanentnego naruszania zasady konkurencyjności we Wspólnocie a także zagraża żywotności ekonomicznej polskich gospodarstw rodzinnych oraz bezpieczeństwu żywnościowemu Polski.

Dlatego niewybaczalnym błędem jest nieuwzględnienie kwestii wsi i rolnictwa oraz wyrównania dopłat polskim rolnikom jako jednego z zasadniczych priorytetów zakończonej niedawno polskiej Prezydencji. Taką postawę uznajemy za działanie na szkodę interesu Państwa i obywateli, których znaczną część jako rolnicy reprezentujemy!

Czy zależy Panu na upadku polskiej wsi?! Dlaczego Nasze rolnicze sprawy są Panu tak obce i dalekie?! Czyżby Pan, Panie Premierze był osobą niekompetentną do rozwiązywania naszych problemów? Czy zna Pan nasze problemy, których mamy niestety coraz więcej?

Dość traktowania polskiej wsi po macoszemu przez Pański rząd!

Brak skutecznych działań ze strony Pańskiego rządu doprowadza wiele naszych gospodarstw do bankructwa i zwiększenia poziomu ubóstwa na wsi.  Dzisiaj musimy już importować wiele produktów a nasz rynek zalewa często wątpliwej jakości żywność z zagranicy! Dzisiaj polskie społeczeństwo staje przed niebezpieczeństwem uwolnienia do środowiska wątpliwych pod względem bezpieczeństwa dla człowieka roślin genetycznie modyfikowanych. Dzisiaj polski rolnik zamiast uprawiać rolę, marnuje czas na wypełnianie skomplikowanych wniosków i tony niepotrzebnych dokumentów, a my nie jesteśmy urzędnikami tylko rolnikami. To dzisiaj praktyki monopolistyczne i zmowy cenowe podmiotów nie pozwalają nam uzyskać opłacalnych cen za nasze produkty, a nieuczciwe podmioty skupowe nie wypłacają należnych nam pieniędzy za odstawiony surowiec. Dzisiaj także próbuje się nam narzucić nowe zobowiązania i obciążenia finansowe w momencie, gdy polska wieś przeżywa głęboki kryzys. Jak mamy być konkurencyjni w Europie, skoro dopłaty bezpośrednie w Polsce wciąż są niższe niż na Zachodzie a wizja  ich wyrównania znów się oddaliła!

Mamy jeszcze wiele innych problemów, które chcielibyśmy Panu przedstawić i spotkać się w celu ich omówienia, ale Pan od początku swoich pięcioletnich rządów konsekwentnie odmawia spotkania z polskimi rolnikami! Dlaczego Pan nie chce pomóc Nam rozwiązać Naszych problemów tak „by żyło się lepiej wszystkim”?

Panie Premierze,

Polscy rolnicy nie chcą już dłużej czekać na obiecany cud! Nie chcemy wyjeżdżać za chlebem! Polscy rolnicy mają dość takiej „Irlandii” i dość takich „cudów”!

My rolnicy jako pełnoprawni obywatele Państwa Polskiego, w imieniu których także pełni Pan funkcję Prezesa Rady Ministrów na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, domagamy się:

– kompleksowych działań Rządu RP i zaangażowania Pana Premiera w kwestię wyrównania warunków konkurencji polskim rolnikom wobec rolników starej „Piętnastki” poprzez wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla wsi i obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej,

– wyraźnego i zdecydowanego sprzeciwu polskiej delegacji w kwestii cięć środków finansowych     na Wspólną Politykę Rolną w ramach negocjacji najnowszej propozycji Budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020,

– rozpoczęcia szerokiego dialogu ze środowiskiem rolniczym w kwestiach Wspólnej Polityki Rolnej oraz problemów wsi i rolnictwa na gruncie krajowym poprzez utworzenie Trójstronnej Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego jako platformy porozumienia organizacji rolniczych i instytucji rządowych związanych z rolnictwem oraz pracodawców związanych z przemysłem rolno-spożywczym,

– zaprzestania prac legislacyjnych nad wprowadzeniem podatku dochodowego w rolnictwie, który będzie dodatkowym obciążeniem finansowym w momencie kryzysu na wsi i pogłębi niekonkurencyjność polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej,

– zmiany niekorzystnych zapisów ustawy o wcześniejszych emeryturach w systemie KRUS i utrzymania obecnego systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych,

– systematycznego wzrostu środków w budżecie krajowym na rolnictwo i obszary wiejskie, proporcjonalnie do wzrastającej wartości PKB, co najmniej na poziomie 3 %,

– zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej o potrącaniu rolnikom części płatności uzupełniających w ramach systemu modulacji dla gospodarstw o płatnościach całkowitych powyżej 5000 euro; skutkuje to utratą ponad 100 mln euro w roku bieżącym i ponad 200 mln euro w roku przyszłym, mimo iż polscy rolnicy nadal mają niższe płatności,

– wprowadzenia zakazu obrotu i wysiewu nasion roślin genetycznie zmodyfikowanych,

– wstrzymania procesu prywatyzacji spółek sektora rolno-spożywczego i rynków hurtowych, który obecnie prowadzony jest bez aktywnego udziału  rolników, ze względu na kryzys,

– zaprzestania przekształceń własnościowych spółek w kluczowych dla rolnictwa gałęziach przemysłu, które są prowadzone w sposób niezabezpieczający interesów Skarbu Państwa i grożą wrogim przejęciem przez międzynarodowe koncerny,

– zmiany zapisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które zabezpieczą ziemię na powiększenie gospodarstw rodzinnych i zahamują wzmożoną wyprzedaż państwowej ziemi, która w konsekwencji trafia do podmiotów zagranicznych,

– zapewnienia odpowiednich środków na kredyty preferencyjne dla rolników na zakup ziemi rolnej,

– zwiększenia zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym do poziomu 100 %,

Panie Premierze,

Obecny stale pogłębiający się kryzys na wsi wymaga szybkich i zdecydowanych działań. Przerzucanie odpowiedzialności za polską wieś wyłącznie w zakres kompetencji poszczególnych ministrów nie rozwiąże jej problemów Tylko kompleksowe, systemowe i odpowiedzialne potraktowanie problemów wsi przez Pana i cały Pański Rząd , może przyczynić się do ich rozwiązania. Nie może być tak jak to miało miejsce ostatnio z minister Elżbietą Bieńkowską, że konstytucyjny minister Pańskiego Rządu występuje przeciwko wyrównaniu dopłat w najważniejszym momencie negocjacji w tej kwestii!

Czy wyciągnął Pan jakiekolwiek konsekwencje wobec osoby, której nieodpowiedzialne wypowiedzi mogą zniweczyć wysiłki negocjacyjne polskich organizacji rolniczych i sprzeciwiają się stanowiskom Polskiego Parlamentu?

Skończmy wreszcie z niechlubnym wizerunkiem jedynego chyba Państwa w Europie, którego Premier nie interesuje się sprawami rolnictwa i odrzuca propozycję współpracy ze związkami i organizacjami rolniczymi.

Panie Premierze,

Czas na odpowiedzialną i prawdziwą politykę rolną prowadzoną z udziałem i zaangażowaniem polskiego Premiera.

Jako rolnicy oczekujemy, że Nasz głos zostanie przez Pana zauważony i nie będziemy zmuszeni kolejny raz wychodzić na ulice i tam walczyć o prawo do godnego życia i pracy! Polscy rolnicy są otwarci na dialog!

Liczymy że dzisiejszy list może w końcu dotrze do Pana i uwzględni Pan w swojej polityce  nasze postulaty a trybie natychmiastowym te dotyczące negocjacji ram finansowych nowej perspektywy budżetowej w szczególności w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.


W imieniu rolników

Przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność”

Jerzy Chróścikowski

Poprzedni artykułKomunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność” w dniu 4 grudnia 2012 roku
Następny artykułPismo do Prezydenta RP z apelem o zawetowanie ustawy GMO
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj