Strona główna Copa-Cogeca Stanowiska List i komunikat z posiedzenia Izb Rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej HAC, KRIR,...

List i komunikat z posiedzenia Izb Rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej HAC, KRIR, ACZR, SPPK

682
0

Szanowny Panie Przewodniczący Sonnleitner,

Szanowny Panie Przewodniczący Pèes,

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny Pesonen,


w dn. 20-21 marca 2013 r. w Bratysławie (Słowacja) odbyło się posiedzenie w ramach Wyszehradzkiej Współpracy Izb Rolniczych, w którym udział wzięli przedstawiciele Węgierskiej Izby Rolniczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych w Polsce, Czeskiej Izby Rolniczej oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej. Celem posiedzenia było omówienie kwestii wspólnych dla wszystkich organizacji dot. z jednej strony negocjacji w sprawie WPR, a z drugiej członkostwa i uczestnictwa tych organizacji w Copa-Cogeca.

 

Organizacje zgodziły się, że aktualny stan nowych przepisów dot. WPR nadal nie wskazuje na znaczne postępy w kontekście powtarzanych od dawna apeli o prawdziwie Wspólną Politykę Rolną, która w sprawiedliwy sposób uwzględniłaby interesy wszystkich państw członkowskich i zagwarantowała jednakowe warunki dla wszystkich rolników na wspólnym rynku.

Uczestnicy wyrazili opinię, że członkostwo ich państw w Copa-Cogeca przyniosło znikomą, żeby nie powiedzieć zerową, pomoc w uniknięciu tej przykrej sytuacji. Pomimo wielokrotnych starań nasze propozycje i interesy niemal nigdy nie były brane pod uwagę podczas przygotowywania oficjalnego stanowiska Copa-Cogeca w sprawie nowej WPR. Doskonale ilustruje to fakt, że deklaracja nowych państw członkowskich podpisana w Budapeszcie w listopadzie 2011 r. nigdy nie była przedmiotem szczegółowych obrad Prezydium. Pragnęlibyśmy, aby Sekretarz Generalny przedstawił sprawozdanie, w którym wskazałby konkretnie które z naszych propozycji i wniosków znalazły się w oficjalnych stanowiskach, oświadczeniach lub komunikatach prasowych Copa-Cogeca w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jesteśmy zdania, że obowiązująca struktura i praktyki operacyjne Copa-Cogeca znacząco faworyzują stare państwa członkowskie, w związku z czym organizacja nie reprezentuje w sposób równy i sprawiedliwy wszystkich swoich członków. Najlepiej odzwierciedla to fakt, że wśród 46 grup roboczych żadnej (!) nie przewodniczy nowe państwo członkowskie, podczas gdy składki członkowskie tych państw stanowią łącznie 26% ogółu.

Dlatego też my, niżej podpisani przewodniczący organizacji członkowskich Copa-Cogeca, wzywamy przewodniczących Copa i Cogeca oraz Sekretarza Generalnego do przeglądu obowiązującej wewnętrznej polityki organizacji w odniesieniu do sposobu reprezentowania naszych interesów w Copa-Cogeca i w instytucjach UE. Składki członkowskie, które opłacamy, są wyliczane na dokładnie takich samych zasadach jak w przypadku pozostałych członków organizacji, dlatego też domagamy się, aby nasze interesy były reprezentowane w sposób obiektywny oraz aby nasze kraje nie były dyskryminowane. Copa-Cogeca nie może pozostać organizacją krajów UE-15. Musi dostosować się do rzeczywistości UE-27. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie dłużej uzasadniać przed naszymi rolnikami kosztownego członkostwa w Copa-Cogeca.

Biorąc pod uwagę znaczenie trwających negocjacji w sprawie budżetu WPR rozumiemy wysiłki Copa-Cogeca mające na celu pokazanie solidarności rolników ze wszystkich państw członkowskich w walce o silniejszą WPR. Ten cel nie zostanie jednak osiągnięty, jeśli Copa-Cogeca nie zapewni równego traktowania wszystkich organizacji członkowskich. W obliczu tak ważnych decyzji Copa-Cogeca musi zreformować swoją politykę wewnętrzną i zrezygnować ze stronniczości wobec niektórych członków.

Podpisali:

Balazs GYORFFY

Wiktor SZMULEWICZ

Jindrich SNEJDRLA

Milan SEMANCIK

Poprzedni artykułDługa zima zagrożeniem dla jakości tegorocznych zbiorów – rolnicy inwestują w kukurydzę
Następny artykuł10.04.2010… PAMIĘTAMY
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj