Strona główna Aktualności Likwidacja konieczności przekazywania ziemi za emeryturę – Nasz projekt ustawy wciąż czeka...

Likwidacja konieczności przekazywania ziemi za emeryturę – Nasz projekt ustawy wciąż czeka na inicjatywę ustawodawczą Prezydenta

2111
0

Przekazany Prezydentowi Andrzejowi Dudzie przez Związek jeszcze w lutym br. projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest realizacją od lat zgłaszanego przez Związek postulatu i prowadzi do likwidacji funkcjonującej od lat i dyskryminującej rolników zasady zmuszającej ich do przekazania gospodarstwa rolnego za emeryturę, co zdaniem NSZZ RI „Solidarność” narusza zagwarantowane konstytucją prawo własności i równą dla wszystkich ochronę prawną. Wcześniej bo 4 sierpnia 2017 roku zapisy te znalazły się w przekazanym Prezydentowi projekcie ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych i ubezpieczeniu społecznym rolników autorstwa NSZZ RI „Solidarność” ( Pismo L.dz. 176/2017)

W załączeniu przekazuję Panu Prezydentowi autorski projekt ustawy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” dotyczący zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zawierającą postulowaną i oczekiwaną przez środowisko rolnicze zmianę dotyczącą warunków przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej – napisała w piśmie z dnia 11 lutego 2020 roku (L.dz. 21/2020) Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresa Hałas.

Obecnie w Polsce warunkiem otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Jednak zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą. Należy także zwrócić uwagę, że coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwa rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej. Skutkuje to sytuacją, że wielu rolników mimo spełnienia pozostałych wymogów związanych z możliwością przejścia na emeryturę nie ma komu fizycznie tego gospodarstwa przekazać. Alarmujące dane dot. wymiany pokoleniowej rolników został przedstawiony w raporcie specjalnym „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń” Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).  Dlatego też mając na względzie głęboką troskę i zainteresowanie Pana Prezydenta sprawami polskiej wsi i rolnictwa liczymy na przychylność Pana Prezydenta oraz zrozumienie dla poruszanej problematyki, zwracamy się do Pana Prezydenta o skorzystanie z prerogatywy przysługującej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z artykułem 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i podjęcie inicjatywy ustawodawczej w powyższej tematyce – podkreśliła dalej Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”.

Wspomniany projekt ustawy to nie pierwszy wniosek NSZZ RI „Solidarność” do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Jak wspomniano powyżej wcześniej, bo jeszcze w 2017 roku, Związek przekazał Andrzejowi Dudzie dwa projekty ustaw dotyczące wcześniejszych emerytur rolniczych oraz rent strukturalnych w rolnictwie. Projekty te były przedmiotem posiedzenia Sekcji „Wieś, Rolnictwo” w dniu 6 października 2017 roku.

Od wspomnianego 11 lutego br. projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników znoszący wymóg przekazania ziemi za emeryturę podlega analizie w Kancelarii Prezydenta RP. W tym czasie NSZZ RI „Solidarność” dwukrotnie monitował w Kancelarii Prezydenta pismami z dnia 28 kwietnia br. (L.dz. 84/2020) oraz z dnia 11 maja br. (L.dz. 87/2020).

NSZZ RI „Solidarność” nadal oczekuje na zajęcie przez Prezydenta stanowiska w tej sprawie i na podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

 

Poprzedni artykułRolnicy zwolnieni z kosztów testów na COVID-19 dla pracowników sezonowych – zgodnie z wnioskiem NSZZ RI „Solidarność”
Następny artykułCopa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj