Strona główna Copa-Cogeca copa-cogeca Kongres Europejskich Rolników 2014

Kongres Europejskich Rolników 2014

808
0

W dniach 6-8 października br., w centrum konferencyjnym, „The Square”, odbył się Kongres Europejskich Rolników pod hasłem, „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i rolnictwo rodzinne: wzrost i zatrudnienie na obszarach wiejskich”.

W seminarium wzięło udział szerokie grono przedstawicieli instytucji europejskich wysokiego szczebla między innymi: Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacian Ciolos; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Parlamencie Europejskim Czesław Siekierski jak i  Przewodniczący komitetu COPA Jan Albert Maat, Przewodniczący komitetu COGECA Christian Pees; oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Marek Sawicki. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w kongresie uczestniczyli: Przewodniczący związku Jerzy Chróścikowski, członek Prezydium Józef Kokoszka, członkowie Rady Krajowej Janusz Walczak, oraz Tomasz Świtka, p.o. Dyrektora biura Jagoda Mazurkiewicz oraz stały przedstawiciel związku przy COPA-COGECA Michał Kiciński.

Pierwszy dzień kongresu był poświęcony omówieniu  poszczególnych tematów w ramach dwóch osobnych seminariów. Pierwsze seminarium pod tytułem, „Przyszłe wyzwania gospodarcze stojące przed rolnictwem rodzinnym w Europie” poświęcone było między innymi kwestiom związanym z opłacalnością produkcji rolniczej oraz kryzysami na rynkach rolnych.  W seminarium poruszono wzrastające koszty środków produkcji np. energii, a także ekstremalne wahania rynków a także zwrócono uwagę na wprowadzone w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej narzędzia  zarządzania ryzykiem oraz stabilizacji dochodów producentów rolnych (w tym kwestie ubezpieczeń dla rolników). Popołudniu odbyło się drugie seminarium pod tytułem „W jaki sposób polityka rozwoju obszarów wiejskich może zagwarantować gospodarstwom rodzinnym w UE równoważność, konkurencyjność oraz zatrudnienie?”.  Z racji ustanowienia przez ONZ roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego, podczas seminarium dyskutowano głównie o kwestiach związanych z konkurencyjnością gospodarstw rodzinnych.

Następnego dnia odbyła się główna sesja plenarna kongresu.

W panelu pt.  „Jak zagwarantować wspólnotowy charakter WPR w ramach przyszłych reform WPR?” uczestniczył Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz wiceprzewodniczący Komitetu COPA Jerzy Chróścikowski. Przewodniczący Chróścikowski rozpoczął swoje wystąpienie krytykując budżet przeznaczony na WPR. Jerzy Chróścikowski podkreślił, że jest  niedopuszczalne aby budżet przeznaczony na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 był niższy niż budżet, który został przeznaczony na WPR w latach 2007-2013. Skrytykował także podział środków WPR na kraje członkowskie mówiąc, że w 2004 r. mówiono nowym krajom członkowskim, że będą zaczynały od 25% stawki dopłat bezpośrednich a w 2014 r. będą miały dopłaty wyrównane, co jak wszyscy dzisiaj wiemy  nie nastąpiło, a płatności historyczne, nie odzwierciedlające obecnych realiów, dalej w rzeczywistości istnieją. Następnie Pan Chróścikowski podjął temat embarga rosyjskiego, stwierdzając, że działania i instrumenty proponowane przez Komisję Europejską były nie wystarczające. Ponadto, według Przewodniczącego Chróścikowskiego, Komisja musi zacząć proponować realne instrumenty rynkowe, które rzeczywiście pomogą rolnikom w czasach kryzysowych, podkreślając, że dzisiejsze mechanizmy nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji rynkowej. Widać to chociażby po mechanizmie skupu interwencyjnego, gdzie cena interwencyjna  pszenicy jest niezmienna od 12 lat i  wynosi zaledwie 101 euro, co w sytuacji kryzysowej nie dostarczy realnej pomocy dla rolników aby taki kryzys przetrwali. Kończąc swoje wystąpienie, Pan Chróścikowski odniósł się także do zapowiedzi nowego Komisarza Paula Hogana, twierdząc, że jego deklaracje, szczególnie dotyczące rozsądku wdrażania zazielenienie oraz upraszczanie WPR idą w dobrym kierunku, a przedstawiciele rolników są gotowi poprzeć takie działania, o ile znajdą one odzwierciedlenie w praktyce.

Podczas kongresu, przyjęto także  Deklarację Komitetów COPA-COGECA.

Deklaracja na Kongres Europejskich Rolników pobierz PDF

 

W dniu 17 października Przewodniczący Komitetów Copa i Cogeca podziękowali Przewodniczącemu Jerzemu Chróścikowskiemu za wkład w tegoroczny kongres.

Pismo z dnia 17 października 2014 roku – pobierz PDF


Poprzedni artykułW obronie protestujących rolników
Następny artykułKOMUNIKAT PRASOWY. ROLNICY NIE WPUSZCZENI NA SALĘ. ZABRAKŁO KRZESEŁ I OBIADÓW?
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj