Strona główna Aktualności Konferencja w Senacie „Etyka w produkcji i obrocie żywnością”

Konferencja w Senacie „Etyka w produkcji i obrocie żywnością”

1027
0

18 lipca br. w Senacie odbyła się konferencja poświęcona etyce w produkcji i obrocie żywnością. Wystąpienia prelegentów dotyczyły systemów bezpieczeństwa w produkcji rolnej, etyki biznesu a praktyce we współczesnym przemyśle spożywczym, etyki w biznesie żywnościowym, systemów bezpieczeństwa żywności w produkcji i obrocie, systemów kontroli jakości na przykładzie produkcji soków oraz dobrowolnych porozumień przemysłu rolno – spożywczego na przykładzie Programu REKARTON. Konferencja zorganizowana została przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy”.

 

Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator RP Jerzy Chróścikowski otwierając konferencję zaznaczył, że w ostatnich czasach wyraźnie widać panujący kryzys obecny na rynku spożywczym. Wiele niepokojących głosów wskazuje na to, że konsumenci nie są świadomi tego, co spożywają, co nie zawsze jest zdrowe i pełnowartościowe. Konsekwencją globalizacji anonimowych rynków dochodzi do skandali, które niekorzystnie wpływają na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Wynika to m.in. z niedokładnych i nierzetelnych kontroli żywności i często braku odpowiednich kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w sektorze nadzorującym żywność. W tej sytuacji pojawia się konkretne i stanowcze pytanie o zachowania etyczne. Według Jerzego Chróścikowskiego ,,zadaniem etycznym producenta żywności dbałość o to, by oferowane produkty spełniały oczekiwania konsumenta i pozytywnie oddziaływały na jego organizm, były wytwarzane przy zachowaniu naturalnych warunków środowiska, a stosowana reklama nie wprowadzała w błąd, a upowszechniała wiedzę o zasadach racjonalnego żywienia człowieka’’. W biznesie, gdzie priorytetem jest ekonomia i zysk, lekceważy się przestrzeganie zasad etycznych. Jest to ,,błędny krąg’’, ponieważ bez uczciwości i dbałości o dobro konsumenta firma traci klientów, co działa na niekorzyść całej firmy bądź korporacji. Konieczna jest stabilność i równowaga na równi z ekonomią przynoszącą zyski, a szeroko pojętą etyką. Rozwiązaniem dla tego problemu jest stworzenie przepisów, które obejmować będą przepisy przetwarzania i dystrybucji żywności uwzględniające ochronę zdrowia i życia człowieka, interesy ekonomicznych konsumenta, zasady uczciwego obrotu oraz ochronę środowiska i dobrostanu zwierząt. Bardzo istotny jest również przekaz. Należy o etyce mówić, uświadamiać i rozpowszechniać jej zasady. Jest to obowiązek i wyzwanie, któremu trzeba sprostać.


Pierwszym mówcą podczas konferencji był Jan Prandota, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił systemy bezpieczeństwa w produkcji rolnej. W opinii Jana Prandoty polska żywność, która jest dostępna w kraju oraz na rynku światowym jest bezpieczna i spełnia wymagania wymogów Unii Europejskiej. Przepisy te obejmują m.in. producentów żywności i wszystkich podmiotów działających na rynku spożywczym. Ich zadaniem jest dbałość o bezpieczeństwo żywności, która pojawia się na rynku. W Polsce urzędowy nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego sprawują Inspekcja Weterynaryjna i Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcja Handlowa. Zostały również wyegzekwowane zasady systemów kar, które zostaną zastosowane w razie naruszenia prawa żywnościowego. Wyniki wielu kontroli przeprowadzonych w Polsce wskazują, że jakość zdrowotna i handlowa polskiej żywności utrzymana jest na wysokim poziomie.

Profesor Stanisław Kowalczyk, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące etyki biznesu w kontekście praktyki we współczesnym przemyśle spożywczym. W opinii profesora ,,przestrzeganie zasad etycznych nie jest mocną stroną firm sektora żywnościowego’’. Inspektor posiłkując się przykładami ze swojej codziennej pracy wskazał m.in. na przekłamania dotyczące składu parówek dla dzieci, które zawierają zaledwie 5% mięsa z kurcząt, sok owocowy „Żurawina”, w którego składzie znalazło się zaledwie 1,5% soku z żurawiny czy chleb orkiszowy zawierający 3,5% mąki orkiszowej. Powołując się na światowy ranking najbardziej etycznych firm w 2012 r. (145) są tylko 4 przedsiębiorstwa identyfikujące się z branżą spożywczą. W ekonomii stosuje się zasadę, że ,,najważniejszym celem biznesu są zysk, efektywność i osiąganie korzyści, a nie względy i kryteria moralne, stanowiące pewien „luksus” w życiowej praktyce’’. Zdania są podzielone, jednak widać wyższość ekonomii nad etyką. Globalizacja wydłuży łańcuch żywnościowy. W konsekwencji może doprowadzi c to do wzmożenia fałszowania żywności. Dzieląc swoje spostrzeżenia z Przewodniczącym Chróscikowskim profesor dodał, że należy uświadamiać znaczenie etyki i przyzwoitych zachowań.

Mieczysław Obiedziński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) zaznaczył, że ,,nieustannie istnieje potrzeba zachowań etycznych i autentyczności na każdym etapie łańcucha żywnościowego’’. Producenci żywności musi posiadać umiejętność reakcji na zapotrzebowanie konsumentów w zgodzie z  prawem i zasadami etycznymi, jednocześnie nie naruszając ich zaufania do oferowanego produktu ani przekonania o jego bezpieczeństwie.

Współczesny konsument potrzebuje gwarancji o identyczności żywności, pochodzeniu składników, bioetyceprodukcji, bezpieczeństwie, wiarygodności prywatnych i urzędowych kontroli. Widoczny jest również proces globalizacji i lokalizacji łańcucha żywnościowego. W temacie czynników wpływających na jakość i bezpieczeństwo, Mieczysław Obiedziński podsumowując swoja wypowiedź stwierdził, że „zaufanie jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza”.

W kolejnej części konferencji omówiono różne systemy kontroli stosowane w produkcji żywności i jej obrocie, mające służyć przede wszystkim wytworzeniu towarów wysokiej jakości, zgodnych z ich deklarowaną przez producentów zawartością. (Joanna Terelak – Subramanian – Krajowa Izba Gospodarcza ,,Przemysł Spożywczy’’). Kontrast między etyką a obecną praktyką produkcji przedstawiła Barbara Groble (Krajowa Unia Producentów Soków), która ukazała konkretne przykłady promowania postaw etycznych w produkcji żywności oraz systemy kontroli jakości na przykładzie produkcji soków. W tym temacie na przykładzie działania Programu REKARTON mówił Tadeusz Pokrywka, prezes Krajowej Izby Gospodarczej ,,Przemysł Spożywczy’’.

Całą konferencję wraz z dyskusją, która odbyła się po wystąpieniach prelegentów można obejrzeć dzięki retransmisji zamieszczonej na stronie internetowej Senatu RP.

Poprzedni artykułKomunikat ze spotkania Prezydium Sztabu Akcji Protestacyjnej NSZZ ,,Solidarność'' z NSZZ RI ,,Solidarność''
Następny artykułInformacja z posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj