Strona główna Aktualności Konferencja „Środowisko wiejskie i rolnictwo świętokrzyskie w perspektywie 2014 – 2020” Konferencja...

Konferencja „Środowisko wiejskie i rolnictwo świętokrzyskie w perspektywie 2014 – 2020” Konferencja w Kałkowie- Godowie

709
0

W dniu 30 września 2012 r w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie – Godowie, odbyła się konferencja „Środowisko wiejskie i rolnictwo świętokrzyskie w perspektywie 2014 – 2020”. Organizatorami konferencji był Zarząd powiatowy NSZZ RI „Solidarność” powiatów Starachowice, Jędrzejów i Kielce. W konferencji wzięli udział parlamentarzyści PiS regionu świętokrzyskiego oraz Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski – Senator RP i Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski. Całą konferencję poprowadził wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej – Jan Zawisza.


Pierwszy referat przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego – poseł Janusz Wojciechowski. „Wspólna Polityka Rolna 2014 – 2020 jest pomocą czy zagrożeniem istnienia gospodarstw rodzinnych” to temat referatu posła Wojciechowskiego. Poseł przedstawił dotychczasowy stan prac nad ostateczną wersją WPR 2014-2020, opinie PE i działania polskiego Rządu nad projektem WPR. Działania Rządu RP zmierzają w kierunku utrzymania dominacji wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych kosztem gospodarstw rodzinnych, natomiast projekty Komisji Europejskiej zakładają utrzymanie dotychczasowego wsparcia gospodarstw rodzinnych kosztem wielkoobszarowych i oligarchicznych przedsiębiorstw rolnych. Ponadto KE dąży do ujednolicenia i zmniejszenia biurokratycznych obciążeń gospodarstw rodzinnych w całej UE.

Następny referat przedstawił poseł Krzysztof Lipiec. „ Wpływ działań politycznych, lokalnych, regionalnych i krajowych na rozwój ekonomiczny gospodarstw rodzinnych” to temat tego referatu. Gospodarstwa rodzinne funkcjonują w określonych warunkach środowiska gospodarczego, społecznego i infrastruktury. Te warunki są kształtowane przez działania polityczno – zawodowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym. Liberalizacja działań w sferze gospodarczej, nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych i negatywnie oddziaływuje na jej ekonomikę. Tworzenie nieformalnych grup lobbingowych we władzach samorządowych i administracyjnych, dodatkowo obniża dochody gospodarstw.

Kolejny referat przedstawił Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski. „Rola związku zawodowego w obliczu zagrożenia istnienia gospodarstw rodzinnych” to temat który przedstawił Jerzy Chróścikowski. W dobie dominacji liberalnej polityki społeczno – gospodarczej w Polsce a w szczególności w środowisku wiejskim, gdzie zdecydowana większość działań władz administracyjnych,  samorządowych i środowisk branżowych podąża w tym właśnie kierunku, gospodarstwa rodzinne stają się obiektem manipulacji i działań destrukcyjnych. Ustawowo i statutowo powołane organy i organizacje dla reprezentacji rolników gospodarstw rodzinnych (izby rolnicze, organizacje branżowe )  nie do końca wypełniają swoje statutowe zobowiązania wobec gospodarstw rodzinnych. Niezależne i samorządne związki zawodowe a zwłaszcza NSZZ RI „Solidarność” musi przystąpić do zdecydowanych działań dla obrony gospodarstw rodzinnych przed możliwością ich upadku społeczno – gospodarczego w obecnie funkcjonującym systemie pełnego liberalizmu etyczno – gospodarczego a właściwie braku „etyki gospodarczej”.

„Czy kryzys strefy euro jest zagrożeniem dla środowiska wiejskiego w świętokrzyskim” to temat kolejnego referatu który przedstawiła Poseł Maria Zuba. Polityka finansowa i stan finansów publicznych Państwa Polskiego nie napawa optymizmem. Przedkładanie racji międzynarodowych działań ośrodków finansowych świata ponad interes narodowy Państwa Polskiego, jest zgubny dla państwa i w szczególności dla gospodarstw rodzinnych. Strefa „euro” przez swoją politykę dominacji „pieniądza (zwłaszcza tego wirtualnego)” nad gospodarką i  społecznymi wartościami wykonywanej pracy,  zagraża istnieniu całych działów gospodarki państw UE a zwłaszcza rolnictwa.  Tak zwany „kryzys euro” jest w istocie sztucznie wywołanym zjawiskiem finansowym dla podtrzymania funkcjonowania sfery bankowej UE kosztem społeczeństw Europy. Udział w tym „fikcyjnym” przedsięwzięciu finansów publicznych Państwa Polskiego jest dla gospodarstw rodzinnych szczególnie niebezpieczne.

Kolejnym referentem był Poseł Jarosław Rusiecki który w skrótowej formie przedstawił możliwości i możliwe pozytywne efekty współpracy formacji politycznej PiS z naszą organizacją zawodową dla obopólnych korzyści a zwłaszcza dla poprawy społeczno – ekonomicznej gospodarstw rodzinnych.

Rolnictwo ekologiczne to jest nowa forma prowadzenia gospodarstw rolnych i wytwarzania najwyższej jakości żywności. Niestety liberalna polityka gospodarcza świata, prowadzona pod dyktando Banku Światowego i Światowej Organizacji Handlu, których udziałowcami jest również Unia Europejska, prowadzi do maksymalizacji zysków światowych korporacji finansowo handlowych przemysłu rolno – spożywczego kosztem zdecydowanego obniżania jakości produkowanej żywności. Społeczeństwa wielu krajów UE domagają się dostępu do żywności wysokiej jakości wbrew oczekiwaniom „korporacji”. Komisja Europejska również dostrzega konieczność rozwoju rolnictwa ekologicznego pomimo jej zobowiązań wobec WTO i BŚ. Ta nowa gałęż rolnictwa wymaga jednak egzekwowania przez wszystkie kraje członkowski UE, Polskę również, jednolitych przepisów prowadzenia takiej produkcji rolnej. Polska i jej gospodarstwa rodzinne w kwestii zasobów produkcyjnych (nieskażona gleba, dobre tradycje rodzinne, wielopokoleniowa moc produkcyjna) mogą się stać silą napędową tego rodzaju rolnictwa w UE. Aby tak się stało potrzebna jest szeroko rozumiana pomoc państwa, której wobec obecnie prowadzonej polityki liberalnej, nie ma i dalej nie będzie.  Zdecydowana zmiana kierunku politycznego w Polsce może odmienić na „dobre” status ekonomiczny gospodarstw rodzinnych i rolnictwa ekologicznego.„Perspektywy rozwoju gospodarstw rodzinnych – rolnictwo ekologiczne” przedstawił Bogusław Moskal jako wiceprzewodniczący grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” komitetu Copa-Cogeca.

Na zakończenie Konferencji, został przedstawiony „Apel” uczestników konferencji do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP o szczególne zainteresowanie sprawami środowiska wiejskiego a zwłaszcza gospodarstw rodzinnych w Polsce.Poprzedni artykułNasza Ziemia – wrzesień
Następny artykułSpotkanie zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj