Strona główna Aktualności Konferencja dot. WPR

Konferencja dot. WPR

669
0

Konferencja dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 23 listopada 2011 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyła się wspólna konferencja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w konferencji uczestniczyli Przewodniczący Związku Jerzy Chróścikowski oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA Michał Kiciński. W spotkaniu także uczestniczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Paolo de Castro oraz Komisarz Europejski ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dacian Ciolos. Spotkanie było drugą debatą z serii 3 debat odnośnie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, w szczególności odnosząc się do Propozycji Legislacyjnych, które zostały przedstawione przez Komisarza Ciolosa w październiku br. Główną rolę w tej debacie jednak brali przedstawiciele związków rolnych oraz organizacje pozarządowe związane z rolnictwem.

Po przywitaniu przedstawicieli z ponad 50 związków rolniczych poprzez Ministra Sawickiego, debatę rozpoczął przewodniczący De Castro, który podkreślił jak bardzo ważny  jest bezpośredni dialog pomiędzy przedstawicielami związków rolnych, a przedstawicielami instytucji europejskich, bo to właśnie Komisja, Rada oraz Parlament Europejski będą głównymi działaczami reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Przewodniczący De Castro także podkreślił istotne połączenie pomiędzy dwoma największymi wyzwaniami dla sektora rolnego- czyli bezpieczeństwo żywnościowe oraz walka ze zmiany klimatu, mówiąc, „rolnicy potrzebują nowych instrumentów  w celu sprostania wyzwaniom klimatycznym oraz żywnościowym w przyszłości. Musimy produkować więcej ale w tym samy czasie produkcja żywności musi być przyjazna dla środowiska”.

Następnie w debacie zabrał głos Komisarz Ciolos, który zaczął swoje wystąpienie podkreślając, istotną rolę sektora rolnictwa w walce przeciwko zmianom klimatu, mówiąc, „chciałbym podkreślić, że rolnictwo europejskie od dawna stara się chronić środowisko. W propozycjach legislacyjnych, które przedstawiła Komisja Europejska 12 października, proponowane są kolejne podejścia odnośnie aspektów praktycznych programów pro-ekologicznych”. Komisarz Ciolos także podkreślił istotę konkurencyjności europejskiego sektora rolnego, mówiąc, „nie możemy zapomnieć o konkurencyjności naszego rolnictwa. Uważamy, że powinniśmy zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności produktów europejskich, a więc dla tego do 2020 roku będą utrzymane dopłaty do dochodów. Koniecznie jest także skoncentrowanie się na badaniach oraz innowacji, aby sektor rolniczy mógł w przyszłości być jeszcze bardziej konkurencyjny”. Kończąc swoje wystąpienie, Komisarz Ciolos ujawnił, iż Komisja Europejska zaproponowała stworzenie kasy ubezpieczeniowej, która będzie broniła stabilności dochodów rolników w czasach kryzysu.

Kolejnym przedmówcą konferencji był Przewodniczący Komitetu COPA Gerd Sonnleitner. Przewodniczący Sonnleitner zaczął swoje przemówienie podkreślając istotność zwiększenia produkcji rolnej w Unii Europejskiej, mówiąc, „ W zeszłym tygodniu przywódcy G20, w tym UE, nawoływali do zwiększenia produkcji rolnej oraz produktywności w celu zapewnienia dostaw żywności oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego”. Następnie Przewodniczący Sonnleitner przekazał swoje zaniepokojenie w stosunku do  niektórych elementów przedstawionych w  propozycjach legislacyjnych  KE, mianowicie elementów pro-ekologicznych, twierdząc,  „niepokoją nas propozycje Komisji mające na celu dalsze „zazielenianie” WPR, a zwłaszcza plany wprowadzenia obowiązku odłogowania 7% gruntów rolnych. Czy wyłączanie gruntów z produkcji jest posunięciem logicznym w czasie gdy G20 nawołuje do zwiększenia produkcji rolnej? Nakładanie kolejnych ograniczeń na rolników, z których nie czerpią oni żadnych korzyści, jedynie zwiększy koszty gospodarstw i ograniczy konkurencyjność unijnego sektora rolno-spożywczego. Dlatego też opowiadamy się za zielonym wzrostem, zawierającym instrumenty korzystne dla środowiska naturalnego i równocześnie utrzymujące produktywność i konkurencyjność”. Następnie w debacie zabrał głos Przewodniczący Komitetu COGECA Paolo Bruni, który także podkreślił ważność sektora rolnego podkreślając, że jedno na sześć miejsc pracy w Unii Europejskiej zależy od produkcji rolnej i dlatego też zapewnienie ekonomicznej konkurencyjności unijnego sektora rolnego jest niezmiernie ważne. Przewodniczący Bruni odniósł się także do ważnej roli jaką dokonują organizacje producentów, mówiąc, „należy wzmocnić organizacje producentów aby pomóc rolnikom wzmocnić ich pozycję w łańcuchu żywnościowym oraz aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na żywność na świecie”.

Następna część debaty zawierała wystąpienia uczestników z Sali, a więc przedstawicieli różnych związków rolnych z całej Europy. Większość wypowiadających się uczestników podkreśliło, iż priorytetem Wspólnej Polityki Rolnej powinno być przede wszystkim skupienie się na produkowaniu żywności dla Europejskich obywateli. Odnośnie programów pro-ekologicznych, tzw. „zazielenienie”, większość uczestników oświadczyło swoje zaniepokojenie takimi elementami, szczególnie, że takie programy spowodują,  wzrost kosztów produkcji żywności, a ponadto, spowoduje to o wiele większe obciążenie administracyjne dla rolników, gdyż jednym z głównych celów reformy Wspólnej Polityki Rolnej powinno być jej uproszczenie.

Po propozycjach legislacyjnych zaproponowanych przez Komisarza Ciolosa wyraźnie widać, że nie są one tym, o co generalnie nam chodziło. To, co zaproponowała Komisja nie ma nic wspólnego z głęboką reformą i przebudową
Wspólnej Polityki Rolnej, o jaką postulowaliśmy. Miała ona zapewnić równe warunki konkurencji wszystkim rolnikom europejskim, miała być prostsza, bardziej przejrzysta i odbiurokratyzowana. Natomiast to, co otrzymaliśmy w propozycjach, jest próbą znalezienia przez największych beneficjentów WPR nowego uzasadnienia dla dalszych rażących nierówności w kwestii dystrybucji środków, w szczególności dopłat bezpośrednich. To, co zafundowała nam Komisja, a wiec kolejne okresy przejściowe w dochodzeniu do pełnych płatności aż do roku 2028 jest głębokim nieporozumieniem i narusza zasady konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego.

Nie będzie zgody Związku na takie traktowanie polskich rolników. Mam nadzieję, że przynajmniej na tym etapie Premier Polskiego Rządu włączy się w te działania, bo jak do tej pory ich brakowało. Mało tego, przez 4 lata nie znalazł nawet czasu by się z nami spotkać i przedyskutować między innymi kwestię reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Była też szansa by w czasie naszej Prezydencji, kwestię tę uczynić jednym z jej priorytetów, o co także apelowaliśmy. Niestety Rząd zawiódł na tym polu.

Poprzedni artykułPromocja Książki
Następny artykułPosiedzenie grupy roboczej "Owoce i warzywa"
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj