Strona główna Aktualności Komunikat z posiedzenia Zespołu Obrotu Ziemią 3.07.2013 roku

Komunikat z posiedzenia Zespołu Obrotu Ziemią 3.07.2013 roku

577
0

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie członków Zespołu Obrotu Ziemią Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z Przewodniczącym Związku Jerzym Chróścikowskim, Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność” Edwardem Kosmalem oraz Przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność” Marianem Dembińskim. W trakcie spotkania omówiono stan realizacji postulatów dotyczących w głównej mierze obrotu ziemią. W spotkaniu uczestniczyli Podsekretarz Stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, Prezes ANR Leszek Świętochowski  oraz Dyrektor Departamentu Gospodarowania Ziemią MRiRW Zbigniew Abramowicz.


 

 

Ustalono, że prace w resorcie rolnictwa nad projektem ustawy o gospodarowaniu ziemią po 2016 roku jeszcze trwają. Większość postulatów rolników nie została jednak zrealizowana mimo deklaracji Rządu. Powinien powstać zespół, który w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowałby nad rozwiązaniami, póki w życie nie wszedł wolny obrót ziemią dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Określono postulaty do realizacji w nowelizacji ustawy o obrocie gruntami rolnymi.

Dotyczą one zakazu sprzedaży i przedłużenia umowy dzierżawy dla spółek, zmiany kryteriów w przetargach ofertowych (waga ceny proporcji adekwatna do innych kryteriów), włączenia związków zawodowych do procesów gospodarowania gruntami, uznanie dzierżawy jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami oraz objęcia tarczą antykorupcyjną procesów obrotu gruntami rolnymi.

Termin kolejnego spotkania przedstawicieli resortu rolnictwa z przedstawicielami Zespołu Obrotu Ziemią Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ ustalono opcjonalnie do 20 lipca br.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here