Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 29.08.2012

Informacja z posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 29.08.2012

580
0

29 sierpnia br. obyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Rolnictwa poinformował o planowanych pracach resortu rolnictwa. Oto niektóre z założeń.

1. Kluczowe założenia w zakresie wkładu MRiRW do Umowy Partnerskiej: UZNANIE Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, (SZRWRiR), dokumentu zatwierdzonego przez Radę Ministrów w IV 2012 r., jako kluczowego dokumentu strategicznego w zakresie obszarów wiejskich; zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla wszystkich obszarów wiejskich (niezależnie od stopnia ich rozwoju, lokalizacji czy dostępu do usług publicznych) w Ramach Polityki Spójności. Uzgodnień wymaga również kwestia finansowania dróg lokalnych oraz wsparcie infrastruktury internetowej na obszarach wiejskich; koncentracja tematyczna – umowa partnerska musi wskazać, na których z 11 celów tematycznych koncentruje się wsparcie w ramach poszczególnych funduszy WRS. Według MRiRW koncentracja tematyczna nowego PROW po 2013 roku będzie zależeć m.in. od alokacji dla Polski na II filar WPR, wyboru krajowych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich, obowiązkowych minimalnych udziałów środków na wskazany obszar tematyczny, stopnia wyrównania stawek płatności bezpośrednich w ramach I filara WPR, skali i zakresu zazielenienia płatności bezpośrednich oraz wniosków z ewaluacji obecnych działań.

2. W MRiRW trwają prace mające na celu wyznaczenie priorytetów dla przyszłych programów (w zakresie EFRROW i EFRM) w odniesieniu do celów tematycznych. Minister zakłada, że na obecnym etapie prac zakłada się, iż kluczowym zagadnieniem dla przyszłego PROW będzie podnoszenie konkurencyjności sektora rolno – żywnościowego. Istnieją pewne ograniczenia w zakresie wyboru priorytetów wynikające z propozycji legislacyjnej KE, która podlega pracom na poziomie Rady i Parlamentu Europejskiego. Istotnym zadaniem poza debatą nad przyszłością WPR i precyzowaniem rozwiązań w zakresie płatności bezpośrednich i nowego PROW-u JEST BIEŻĄCA ANALIZA WYDATKÓW OBECNEGO prow 2007-2013 I po Ryby 2007-2013. Analizowany jest stopień wykorzystania. Wykorzystany budżet na chwilę obecną to 17,4 mld euro. Stopień zakontraktowania środków wynosi ponad 78%. Wydatkowano 37 mld zł., tj. 51,2 dostępnych środków. Widoczne jest duże zapotrzebowanie na środki w działaniach ,,Modernizacja gospodarstw rolnych’’ czy ,,Różnicowanie działalności gospodarczej’’. Zostały zaproponowane zmiany w PROW 2007-2014, zwłaszcza zwiekszenie budżetu w działaniach ,,Modernizacja gospodarstw rolnych’’ o 127 mln euro oraz ,,Grupy producentów rolnych’’ o 36,5 mln euro.

3. Został ogłoszony nabór wniosków w kilku dziedzinach. Dotyczą one projektów: ,,Modernizacja gospodarstw rolnych’’ w woj. podkarpackim w terminie 2-29 października 2011 (limit niewykorzystany), ,,Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych’’ – w terminie od 15.10-26.11.2012 r. Planowane są kolejne nabory w działaniach na szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie, zwiększenie wartości dodanej, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie Internetu szerokopasmowego. Termin naboru zależy od Samorządu Województwa.

4. Prowadzone są prace nad zmianą ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Rozporządzenie PE i Rady UE przewiduje możliwość przyznania w 2013 r. przejściowego wsparcia krajowego w sektorach, w których stosowano płatności uzupełniające za 2012 r. Polska z tej możliwości skorzysta. Płatności otrzymają producenci zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, chmielu, tytoniu, sektora skrobi ziemniaczanej i sektora upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych. Wysokość wsparcia krajowego może wynieść od 480 do 570 mln euro. Zgłoszone zostały na ten cel niezbędne wydatki do budżetu na rok 2013 i 2014.

5. Obecnie propozycje priorytetowych postulatów w zakresie płatności bezpośrednich w dalszych negocjacjach nad WPR po 2013 r. dotyczą utrzymania możliwości stosowania systemu SAPS; systemu dla małych gospodarstw – Polska popiera wprowadzenie tego instrumentu, jednak widzi potrzebę wprowadzenia dalszych zmian w tym zakresie; rozszerzenia wsparcia związanego z produkcją o dodatkowe sektory (tytoń, trzoda chlewna); propozycje zmian w wymogach dotyczących zazielenienia, zasady wzajemnej zgodności.

6. Resort rolnictwa prowadzi ponadto aktywne prace i negocjacje dotyczące zazielenienia w kwestiach: uznania za ,,Zielone’’ z definicjo gospodarstw, które mają poniżej 15ha gruntów ornych; dywersyfikacji upraw: zwiększyć obowiązkowy próg realizacji działania z 3ha do 15ha gruntów ornych w gospodarstwie; w odniesieniu do trwałych użytków zielonych (TUZ) – utrzymanie tego obowiązku na poziomie krajowym, tak jak obecnie w wymogach wzajemnej zgodności; obszary proekologiczne – zmniejszenie poziomu z proponowanych 7% do 3%, wymóg na poziomie regionalnym; 15ha próg gruntów ornych w gospodarstwie, poniżej których gospodarstwa nie były objęte wymogiem.

Prace programowe obejmują przede wszystkim wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. Główne założenia podatku dochodowego: podstawą opodatkowania będzie dochód stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskania przychodów; płatności bezpośrednie nie będą podlegały opodatkowaniu. Stawka podatku wyniesie – 19%, podatek będzie dochodem dla gmin. Kwotę podatku pomniejszy się o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne (max 7, 75% podstawy wymiaru tej składki), kwotę składek zapłaconych przez podatnika na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ulgi na dzieci. Rolnicy będą mogli wybrać ryczałtową formę opodatkowania. Podatek dochodowy zniesie podatek rolny.

Trwają prace nad połączeniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Agencją Rynku Rolnego oraz utworzeniem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Od 1 września 2012 wdrażane będą zmiany w kształceniu rolniczym.

NSZZ RI ,,Solidarność’’ jest zdecydowanie przeciwny wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie, gdyż doprowadzi to do bankructwa wielu gospodarstw rodzinnych.


Poprzedni artykułUdany sezon na rynku cukru
Następny artykułElewarr – sprawy ciąg dalszy
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj