Strona główna Aktualności Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu...

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 31 stycznia 2012 roku

672
0

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ” W DNIU 31 STYCZNIA 2012 ROKU

W dniu 31 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”.
W trakcie posiedzenia poruszono kwestię ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 r. Pomimo braku konsultacji społecznych wynikających z konstytucyjnej zasady państwa prawa i apelu skierowanego przez Związek do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ww. ustawy ten akt prawny został podpisany w dniu 24 stycznia br. W związku z powyższym Prezydium Rady Krajowej podjęło decyzję o zaskarżeniu ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 r. do Trybunału Konstytucyjnego.
Po raz kolejny podjęto temat zwiększenia limitu oleju napędowego – przeliczanego na 1 ha gruntów rolnych – z 85 litrów do 120 litrów oraz podniesienia stawki zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym z 0,85 zł/l do nie mniej niż 1,36 zł/l, a także zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie państwa. Prezydium Związku podjęło decyzję o wystąpieniu do Premiera RP z apelem, aby pozostałe mienie Skarbu Państwa objęte procesem prywatyzacji zostało sprywatyzowane przy udziale wyłącznie rolników i producentów rolnych na zasadach ujętych w ustawie o Krajowej Spółce Cukrowej, a także o wystąpieniu z apelem do samorządów w sprawie drastycznie podniesionego podatku rolnego.

NSZZ RI „Solidarność” opowiada się za wprowadzeniem zmian w zasadach obrotu ziemią, ułatwianiem zakupu ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych przez polskich rolników indywidualnych, szczególnie na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Na posiedzenie Prezydium przybył Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury. W trakcie spotkania poruszono sprawę podpisanej już przez Prezydenta RP ustawy o składce zdrowotnej dla rolników, spadającej dochodowości w polskim rolnictwie, płatności, zwłaszcza w sektorze tytoniu, skrobi oraz owoców miękkich. Dyskutowano także o ważnej roli Polski w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto stwierdzono, że należy wprowadzić zmiany w przepisach, które spowodują, że rolnicze związki zawodowe będą miały swojego przedstawiciela w Komisji Trójstronnej.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Pan Jan Bury zadeklarował, że w ramach pracy parlamentarnej będą przeprowadzane konsultacje społeczne z udziałem NSZZ RI „Solidarność”.

Poprzedni artykułUroczystości NSZZ RI „Solidarność” w miejscowości Kuczki Kolonia
Następny artykułNiepokojące zmiany w finansowaniu wstępnie uznanych organizacji producenckich
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj